Однорідні члени речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ

§ 14. Однорідні члени речення

152.1. Порівняйте сполучення слів, подані парами. Чим вони різняться?

1. Велика родина; велика і міцна.

2. Добре вчиться; вчиться і працює.

3. Дивитися телевізор; телевізор і магнітофон.

II. Виконайте синтаксичний розбір словосполучення добре вчиться.

III. Складіть речення з першою парою слів.

153. Прочитайте. Визначте, які члени речення є однорідними. Якими частинами мови вони виражені?

1. Тут зрослися труд і пісня, луг, діброва і ріка. 2. Зоря зорила з високості і падала у водограй

(3 me. М. Сингаївського). 3. Найбільше, найдорожче добро в кожного народу – це його мова (Панас Мирний). 4. Листя опадало з тополь, осик, кленів. 5. Сумно, тужливо лунав крик перелітних птахів (З календаря).

Однорідними (рос. однородн Ы Ми) називаються члени речення, які відповідають на те саме питання й відносяться до того самого члена речення.

Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні

 Однорідні члени речення

Однорідні члени вимовляються з перелічувальною інтонацією. Наприклад: Петро Михайлович ходить, приглядає, радиться (С. Васильченко).

Серед однорідних членів іноді може

виділятись якийсь один. Тоді його вживають зі словом навіть. Інтонація у подіб Однорідні члени речення

Між однорідними членами речення звичайно ставляться коми:

1) коли однорідні члени не з’єднані сполучниками: Київ, Харків, Донецьк, Львів – найбільші міста України;

2) коли однорідні члени з’єднані сполучниками а, але, та (у значенні але): Листя на деревах вже не зелене, а жовте;

3) коли однорідні члени речення з’єднані повторюваними сполучниками і, й, та (у значенні і), або, чи: І дорослі, і діти чекають приходу весни.

Кома між двома однорідними членами речення не ставиться лише тоді, коли між ними стоїть неповторюваний сполучник і, й, та (у значенні і), або, чи: Сила та розум – краса людини (Нар. творчість).

Пунктограма Кома між однорідними членами речення

154. Прочитайте речення. Поясніть пунктограму “Кома між однорідними членами речення”.

1. Широкий, необмежений, незайманий степ (М. Коцюбинський). 2. Як любив ти і гори, і поля, і синь озер (17. Тичина). 3. Батько та мати – найкращі порадники. 4. Професор був високий і стрункий (О. Кундзич). 5. Не сумні, а веселі повертались вони додому (Марко Вовчок).

155. Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, коми.

1. Природа довго шуміла боролась протестувала (М. Коцюбинський). 2. Космодроми цвітуть чебрецем і ромашкою (Б. Олійник). 3. Кобзарі – українські народні співці творці виконавці історичних дум і пісень (І. Глинський). 4. Зійшов місяць та вдарив ясним промінням по білих хатах. 5. Не для чвар а для дружби прийшов він сюди (3 тв. Марка Вовчка).

156. Складіть речення з однорідними членами, використовуючи подані слова.

Веселий, безтурботний, радісний; йти і їхати; не веселий, а сумний; і жовті, і зелені, і рожеві.

157. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою. Переклад запишіть, ставлячи коми між однорідними членами речення.

Солнце уже вибралось выше леса и ярко блестело на траве. Роса обсыхала и собиралась каплями. Около болотца и над лесом расходился утренний пар. Пахло свежей зеленью цветом. Заяц выскочил сел у куста и прислушался. Его внимание привлек табун, который тихо незаметно продвигался в одном направлений (За Л. Толстим).

Вибраться – тут; звестися внимание – увага

Ярко – яскраво незаметно – непомітно

Капля – крапля продвигаться – просуватися

Пар – пара направление – напрямок

158. І. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення.

1. Співають дзвінко сонячного дня птахи і листя вітер і хмарини (Олег Ольжич). 2. Працею людина і сильна і красива (О. Гончар). 3. А маки процвітають білим сивим і червоним квітом (Марко Вовчок). 4.1 раптом у вікні жар-птиця ввижається чи мариться мені (І. Ткач).

II. Розгляньте репродукції картин художника Павла Волика. Підготуйте розповідь про ту, що сподобалася вам найбільше. Вживайте речення з однорідними членами.

 Однорідні члени речення

П Волик. Наш рідний край

 Однорідні члени речення

П. Волик. Вечір


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Однорідні члени речення - Українська мова


Однорідні члени речення