Одужуй швидше

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ’Я

UNIT 9. HE>

УРОК 101 (6)

Підтема: Одужуй швидше.

Мета: Відпрацювати лексико-граматичний матеріал теми.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати у переказі тематичного тексту.

Удосконалювати техніку читання.

Виховувати культуру мовлення.

Учити правильно поводити себе під час захворювання.

Виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи

в парах “Match the Parts of the Proverbs” (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! At today’s lesson we’ll learn some useful proverbs about he>

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Ознайомлення учнів з прислів’ями про здоров’я та здоровий спосіб життя.

Т: Last time we read some he>

Учні отримують картки і працюють у парах: складають прислів’я. Учитель допомагає їм знайти аналоги прислів’їв у рідній мові, напр.: “Той здоров’я не знає, хто хворим не буває”, “Після обіду краще посидь, а після

вечері пройдись”. По закінченні одна пара читає прислів’я, інші перевіряють.

НО:

Match the parts of the proverbs.

[ ] 1. After dinner sit a while, a) than medicine.

[ ] 2. He>

[ ] 3. Laughter is better c) you are always in a good mood.

[ ] 4. If your he>

Key. 1b; 2d; 3a; 4c.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. 3 (с. 136).

Учні, яких вибрав учитель, читають свої розповіді про спортивні клуби та секції. Учитель оцінює виконання завдання.

2) Впр. 4b (с. 137).

Учитель перевіряє й оцінює роботу учнів, які виконали завдання.

Listening Comprehension and Reading

2. Подання тексту для аудіювання та читання. Впр. 1 (с. 138).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Now you are going to listen and read the text “Tim Takes Medicine”. Open your books at page 138. Can you see “New Vocabulary”? Let us study the words.

А) Учні працюють з новими словами. Семантизація лексики.

Дієслова to cough, to touch пояснюються за допомогою демонстрації. Дієслово to examine – за допомогою мовної здогадки, а також перекладу – “обстежувати (хворого)”.

Б) РЗ, впр. 1 (с. 99).

Повторення Past Simple неправильних дієслів, що зустрічаються в тексті. Учні виконують вправу письмово, потім обмінюються зошитами з сусідом по парті й перевіряють роботу за ключем: 1D; 2В; 3А; 4С; 5В. (Ключ записано на дошці.)

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Прослуховування тексту в аудіозапису або з голосу вчителя. Учні стежать по підручнику за подіями.

3) Reading. Читання тексту вголос у режимі Р1  Одужуй швидше Р2  Одужуй швидше Р3.

4) Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

Впр. 2 (с. 139).

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Speaking

3. Тренування учнів у переказі тексту.

Впр. 3 (с. 139).

Учні працюють у групах по троє-четверо: переказують текст з опорою на малюнки. Учитель слухає одну з груп, аналізує переказ, оцінює роботу учнів.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 99), прочитати текст, відповісти на запитання.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: You have worked well today. Try to remember the proverbs about he>

Учні пригадують і по черзі називають прислів’я про здоров’я.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Одужуй швидше - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Одужуй швидше