Океани, материки і частини світу

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

&17. Океани, материки і частини світу

Пригадай! Що таке Світовий океан? Які частини Світового океану ти знаєш?

Розглянь діаграми (мал. 35). Яку частину поверхні Землі займають води Світового океану? Визнач, який із чотирьох океанів найбільший за площею, а який – найменший.

 Океани, материки і частини світу

Мал. 35. Співвідношення площ: суходолу та Світового океану (а), океанів Світового океану (б)

Тобі відомо, що більшу частину поверхні Землі (майже три четвертих) займають води Світового океану. Його

утворюють сполучені між собою океани – Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий. В усіх океанів є моря. Море – частина океану, яка врізається в сушу.

Найбільшим і найглибшим океаном є Тихий. Удвічі менший від нього за площею і не такий глибокий – Атлантичний океан. Третім за площею і глибиною є Індійський океан. Найменші площу та глибину має Північний Льодовитий океан.

Світовий океан розділений на частини материками. Це великі ділянки суходолу, оточені з усіх боків водою. На Землі є шість материків (континентів): Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Америка, Антарктида.

Розглянь

діаграму. З’ясуй, який материк найбільший за площею, а який – найменший.

 Океани, материки і частини світу

Мал. 36. Розподіл площі суходолу за материками

Найбільший материк – Євразія, а найменший – Австралія. Материки різняться не тільки розмірами, а й природою.

На краях материків виступають півострови – ділянки суші, оточені водою з трьох сторін. Найбільший у світі півострів – Аравійський – розташований на материку Євразія. Його площа сягає майже 3 млн км2. На території України знаходиться Кримський півострів.

В океанах, частіше неподалік материків, розміщуються острови. Це значно менші, порівняно з материками, ділянки суходолу, з усіх боків оточені водою. Найбільший на Землі острів – Гренландія.

Увесь суходіл люди поділяють також на шість частин світу – регіонів суші, які включають материки або їх великі частини разом з найближчими островами: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. Материк Євразія складається з двох частин світу – Європи та Азії. Умовна межа між ними проходить уздовж Уральських гір. Частина світу Америка охоплює два материки – Південну Америку і Північну Америку. Частина світу Австралія і Океанія включає прилеглі до Австралії острови.

Поміркуйте! Чим різняться острів і півострів?

Обговоріть! Чим відрізняється поділ суходолу Землі на материки від його поділу на частини світу?

Море, материк, півострів, острів, частина світу.

Перевір свої знання

1. Які океани утворюють Світовий океан? Який із них найбільший і найглибший?

2. Назви материки Землі. Чим вони різняться між собою?

3. Що таке острови та півострови? Назви найбільші на Землі острів і півострів.

4. Дмитрик і Наталочка вважають, що материки – це і є частини світу. Чи погоджуєшся ти з думкою дітей? Поясни, чому.

Підсумуємо разом

Більшу частину поверхні Землі займає Світовий океан, який утворюють чотири океани. Суходіл Землі поділяють на шість материків та шість частин світу.

Практична робота. Робота з географічними картами півкуль та світу. Нанесення на контурну карту назв материків і океанів

1. Уважно розглянь фізичні карти світу і півкуль. Знайди і покажи океани, материки і частини світу.

2. Визнач, у яких півкулях Землі знаходиться кожен материк і якими океанами він омивається.

3. Нанеси на контурну карту спочатку назви материків, а потім – назви океанів. Написи виконуй друкованими літерами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Океани, материки і частини світу - Натурологія


Океани, материки і частини світу