Оклад

Оклад – розмір заробітної плати за певний період, як правило, за місяць. Розрізняють такі основні типи О.: 1) посадовий – розмір місячної заробітної плати керівних, інженерно-технічних працівників, службовців, встановлений відповідно до посад, які вони обіймають за схемою О. посадових; 2) персональний – розмір місячної заробітної плати, що складається з посадового О. та персональної надбавки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Оклад - Економічний словник


Оклад