Окличні та неокличні речення – Речення

Словосполучення

Речення

Окличні та неокличні речення

Якщо розповідне, питальне чи спонукальне речення вимовляється з підсиленням, з додатковою окличною інтонацією, то це речення є окличним. Усі інші речення є неокличними.

Наприклад:

Не сполохай рідного слова, а захисти його, до серця притули, життям своїм переповни! (І. Драч)

Вертаюсь додому.

– Де ти, татку, ходиш?! – лунає в коридорі дзвінкий нетерплячий голос (За О. Сизоненком).

Які красиві, які неповторні раннього літа поля в лісостепу (І. Цюпа).

Поширені і непоширені речення

Якщо речення має у своєму складі хоч один другорядний член, крім головних, то це речення поширене:

 Окличні та неокличні речення   Речення

Речення, до складу яких входять лише головні члени речення, на:

 Окличні та неокличні речення   Речення
Окличні та неокличні речення – Речення