Окремі здобутки української економіки другої половини 1960-х

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років)

§ 17-18. СТАНОВИЩЕ ЕКОНОМІКИ УРСР ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ половини 1960-х-ПОЧАТКУ 1930-х років

4. Окремі здобутки української економіки другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років.

Незважаючи на ряд суперечностей, економіку України не можна порівняти з економікою будь-якої європейської країни. В УРСР з’являлися нові потужні підприємства, які зміцнювали її економічний потенціал. Тогочасна промисловість УРСР продовжувала вражати своїми

здобутками, однак лише на окремих напрямах.

Так, у 1965 р. на Харківському турбінному заводі виготовили турбіну, яка за потужністю дорівнювала Каховській ГЕС. У 1966 р. на Київському авіаційному заводі освоїли випуск літака “Антей” (конструктор О. Антонов). У 1960 р. на Запорізькому заводі “Комунар” зійшли з конвеєра перші справді народні автомобілі “Запорожець” – ЗАЗ-965, у 1967 р. – ЗАЗ-966. Запорізький завод трансформаторів виготовив найпотужніший у світі трансформатор для Красноярської ГЕС. У 1969 р. Новомосковський трубний завод (Дніпропетровська обл.) уперше у світі випустив для магістральних

газопроводів труби діаметром 2,5 м.

У 1966-1970 pp. в УРСР було споруджено 250 великих підприємств. У 1970 р. завершено будівництво магістрального нафтопроводу “Дружба” тощо. На початку 1970-х років завершилася електрифікація сіл.

У 1971 р. Миколаївський суднобудівний завод збудував науково-дослідне судно “Сергій Корольов”. У Білій Церкві в 1972 р. запрацював новий шинний завод. У 1973 р. в Рівному і Черкасах уведені в дію хімічні комбінати, що випускали 765 тис. т мінеральних добрив щорічно. У 1976 р. в Києві почав працювати найбільший в Європі циклотрон.

На українську промисловість припадаю 17 % промислового виробництва СРСР і понад 23 % виробництва сільськогосподарської продукції.

Радянська Україна серед союзних республік посідала друге місце в зовнішньоторговельному обігу СРСР. УРСР експортувала продукцію до 25 європейських країн, до 24 азійських, 35 країн Американського та Африканського континентів, до Австралії та Нової Зеландії. Найважливішими статтями експорту були машини, засоби автоматизації, залізна руда, прокат чорних металів, сільгосппродукція тощо.

Україна залишалася й заручницею конфронтаційної політики Радянського Союзу на міжнародній арені. Переважна частина виробничих потужностей України була задіяна у військово-промисловому комплексі. У середині 1970-х років частка ВПК у загальному обсязі промислового виробництва становила

 Окремі здобутки української економіки другої половини 1960 х

Автомобіль “Запорожець”. 1960-і роки

Понад 60 %. На військову промисловість працювало майже 80 % машинобудівних заводів України.

Тягар ВПК, постійні суперечності командно-адміністративної системи щодалі ускладнювали стан української економіки. Це проявилося в зниженні ряду вагомих показників. Щорічно знижувалася рентабельність підприємств. У 1970 р. відношення прибутку до вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних засобів у промисловості УРСР становило 21,8 %, у 1985 р. 11,1%. Приріст обсягів виробництва знизився з 50 до 14 %, продуктивність суспільної праці – з 32 до 13 %, приріст національного доходу – з 45 до 16 %.

Однією із серйозних вад радянської економіки була її матеріало – та енергозатратність. Так на виробництво одиниці національного доходу в СРСР витрачалося у 2 рази більше сировини й матеріалів та у 3-4 рази більше енергоносіїв, ніж у розвинутих країнах.

На думку вченого

Як сформулював історик економіки Б. Лановик, “складається враження, що радянська промисловість зводилася до схеми: “Робимо більше машин, щоб добути більше вугілля, щоб виплавити більше металу і зробити більше машин…”” За даними доктора економічних наук М. Лемешева, 60-80 % товарів, які вироблялися в 1980-х роках, нікому не були потрібні.

Отже, економічна ситуація в УРСР засвідчувала, що із середини 1960-х до середини 1980-х років, незважаючи на вагомі показники виробництва, у промисловості республіки намітилося сповільнення темпів її розвитку, що мало всі ознаки економічної кризи. Командно-адміністративна економіка в середині 1980-х років вичерпала свої можливості й ие могла подолати кризові явища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Окремі здобутки української економіки другої половини 1960-х - Історія


Окремі здобутки української економіки другої половини 1960-х