Округ виборчий

Політологічний словник

Округ виборчий – територія, на якій здійснюється організація і проведення виборів, підрахунок голосів, що відповідає волевиявленню виборців цієї території. О. в. не обов’язково відповідає адміністративно-територіальному поділу держави. За розміром він може бути відносно невеликим, регіональним і загальнодержавним. За кількістю мандатів, що розподіляються в окрузі, розрізняють – одномандатний (використовується за мажоритарної виборчої системи) та багатомандатний округ (використовується у разі пропорційної

виборчої системи), який може бути регіональним або загальнодержавним. Для врахування голосів громадян, які перебувають за кордоном, може бути створений закордонний виборчий округ, або закордонні виборчі дільниці, що приєднані до виборчого округу в державі. Для забезпечення рівного виборчого права, що стосується голосування в одномандатних виборчих округах, їхній розмір встановлюється у такий спосіб, щоб кількість виборців у різних округах принципово не відрізнялась. У цьому разі можна досягнути того, щоб від однакової кількості виборців обирався один депутат. Первинною характеристикою розміру
виборчого округу є кількість виборців.

Законодавство України про місцеве самоврядування: 36. законодавчих актів. – К., 2001; Філософія політики: Короткий енциклопедичний слов. / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко та. ін. – К., 2002; Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред – кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. – Т. 3.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Округ виборчий - Довідник з політології


Округ виборчий