Оксиди фосфору – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

НІТРОГЕН. ФОСФОР

Оксиди фосфору

Фосфор утворює два оксиди – Р2O3 та Р2O5. Це спрощені формули речовин. Насправді молекули оксидів Фосфору мають такий склад: Р4O6 та Р4O10.

Фізичні властивості Оксидів Фосфору

Фосфор(ІІІ) оксид Р2O3 (фосфітний ангідрид) являє собою легкоплавку речовину (Тпл = +24 °С, Ткип = +175 °С). Він розчиняється у деяких органічних розчинниках та в сірковуглецеві, а також у фосфатній та фосфітній кислоті, й має

різкий запах.

Фосфор(V) оксид Р2O5 (фосфатний ангідрид) у звичайних умовах є білою, дуже гігроскопічною речовиною. Густина твердого фосфатного ангідриду дорівнює 2,3 г/см3. При його нагріванні до +359 °С відбувається фазовий перехід із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідкий. Такий фазовий перехід називають сублімацією.

Хімічні властивості оксидів Фосфору

Обидва оксиди Фосфору є кислотними оксидами.

Хімічні властивості фосфітного ангідриду

Р2O3 активно реагує з водою. При цьому утворюється двохосновна фосфітна кислота Н3РO3 середньої сили:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

У твердому

стані це безбарвна гігроскопічна кристалічна сполука з температурою плавлення +74 °С. У водних розчинах відбувається дисоціація за схемою (Ка1 = 2 ∙ 10 3, Ка2 = =6 ∙ 10-7):

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

При реакції Р2O3 з лугами утворюються солі фосфітної кислоти – фосфіти:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Фосфор триоксид, фосфітна кислота та її солі проявляють чітко виражені відновні властивості. Наприклад, фосфітна кислота відновлює малоактивні метали з їхніх водних розчинів:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Кисень повітря – триоксид окислює в фосфор пентаоксид:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімічні властивості фосфатного ангідриду

Фосфор(V) оксид дуже активно взаємодіє з водою. При цьому може утворюватися три кислоти: метафосфатна (НРO3), пірофосфатна (Н4Р2O7) або ортофосфатна (Н3РO4). Продукти реакції залежать від кількості води:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Для того щоб побачити подібність цих кислот, їх можна розглядати як гідрати фосфор оксиду:

НРO3

0,5 (Р2O5 ∙ Н2O)

H4P2O7

1 (Р2O5 ∙ 2Н20)

Н3РO4

0,5 (Р2O5 ∙ 3Н2O)

Для спрощення замість формул фосфатних кислот у більшості рівнянь реакції записують формулу ортофосфатної кислоти Н3РO4.

Р2O5 проявляє властивості кислотного оксиду. Він реагує з лугами та основними оксидами, при цьому утворюються солі фосфатної кислоти – фосфати:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР

Фосфор пентаоксид дуже активно поглинає вологу з повітря. Тиск парів води над поверхнею Р2O5 становить усього 0,00002 мм рт. ст. (для порівняння: тиск парів над поверхнею концентрованої сульфатної кислоти дорівнює 0,003 мм рт. ст., тобто приблизно в 100 разів більший).

Фосфатний ангідрид відщеплює молекули води від багатьох сполук. Наприклад, при дії Р2O5 на кислоти утворюються відповідні ангідриди кислот, а багато органічних сполук при дії фосфор оксиду обвуглюються:

 Оксиди фосфору   НІТРОГЕН. ФОСФОР


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Оксиди фосфору – НІТРОГЕН. ФОСФОР - Довідник з хімії


Оксиди фосфору – НІТРОГЕН. ФОСФОР