ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 8. ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Цілі: формувати знання про оксиди неметалічних елементів, їх добування і властивості, формули й характер відповідних їм гідратів та вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують властивості й добування оксидів неметалів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вступне повторення, вивчення нового матеріалу

(основний об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, демонстраційний експеримент, прийоми “Хімічний крос”, “Міні-практикум”.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Короткий аналіз контрольної роботи

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прийом “Хімічний крос”

(Завдання проектуються на екран.)

1. Усі речовини поділяють на…

2. Прості речовини – це…

3. Прості речовини поділяють на…

4. До неметалів належать…

5. Складні речовини – це…

6. Складні речовини поділяють на…

7. Оксиди – це…

8. Оксиди поділяють на…

9. Солетворні

оксиди поділяють на…

10. Основні оксиди – це…

11. Кислотні оксиди – це…

12. До амфотерних оксидів належать…

13. Кислоти – це…

14. Кислоти поділяють на…

IV. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

V. Вивчення нового матеріалу

Обговорюється питання про можливі валентності та ступені окиснення неметалів на прикладі Сульфуру, Нітрогену, Карбону.

Завдання: скласти формули оксидів Сульфуру, Нітрогену, Карбону й дати їм назви. (Завдання перевіряється в міру виконання.)

SO2, SO3

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5

CO, CO2

Завдання: класифікувати записані оксиди.

Несолетворні:

N2O, NO, CO.

Солетворні, кислотні:

SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O5, CO2.

Робота з підручником

Прочитати параграф про фізичні властивості оксидів неметалів.

Складання опорного конспекту “Хімічні властивості кислотних оксидів”

 ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімічні властивості нітроген(ІV) оксиду

1. Димеризація:

2NO2 = N2O4

2. Взаємодія з водою:

 ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Взаємодія з лугами:

 ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Демонстраційний дослід. Спалювання сірки й доведення кислотного характеру утвореного оксиду

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.) Гідрати оксидів неметалічних елементів – оксигеновмісні кислоти.

Завдання: скласти формули гідратів, які відповідають таким оксидам: SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O2, CO2.

SO2 H2SO3

SO3 H2SO4

N2O3 HNO2

NO2 HNO2 i HNO3

N2O5 HNO3

CO2 H2CO3

Робота з підручником

Прочитати про значення, поширення в природі, фізіологічну дію оксидів неметалів.

VI. Первинна перевірка засвоєння знань

Прийом “Міні-практикум”

Дописати рівняння можливих реакцій:

 ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Плани-конспекти уроків по хімії


ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ