ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович (26.08,1921, на Лемківщині, в с. Богуша Ново-Санчського повіту Краківського воєводства, Польща – 17.06,1983, Львів).

У 1947 – 1949 рр. закінчив середню освіту в Бережанській вечірній школі робітничої молоді. У 1949 – 1953 рр навчався на обліково-екон, ф-ті Львівського торг.-екон., ін-ту. Одержав диплом з відзнакою.

У 1953 – 1964 рр., працював на посаді молодшого, а потім старшого наук, співроб. Ін-ту сусп., наук АН УРСР. Захистив дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук

(1958) 1964 – 1967 – доцент Львівського держ. ун-ту їм І Франка, зав, лабораторії конкретно-соціол. проблем управління, ст. наук, співроб. Львівського відділення Ін-ту економіки АН УРСР,. Автор 80 наук, праць, у т. ч. першої в СРСР моногр, “Соціальне планування промислових підприємств”. Започаткував новий напрям в індустріальній соціології – соціальне планування підприємств та регіонів. Завдяки працям О, та очолюваного ним колективу в 70-х рр. сформувалась львівська школа індустріальної соціології, яка справила помітний вплив на розвиток цієї галузі в СРСР.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович - Довідник з соціології


ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович