ОЛІГОДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА

Екологія – охорона природи

ОЛІГОДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА – див. Екосистема олігодомінантна.
ОЛІГОДОМІНАНТНА ЕКОСИСТЕМА