ОЛІГОСАПРОБІОНТИ

Екологія – охорона природи

ОЛІГОСАПРОБІОНТИ – організми, що живуть у водоймах з чистою водою, не забрудненою орг. речовинами (напр., зелені та діатомові водорості, форель). О. використовують як біоіндикатори чистих вод.
ОЛІГОСАПРОБІОНТИ