Оніщенко Ірина Григорівна

Політологічний словник

Оніщенко Ірина Григорівна – доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор, член – кореспондент Української академії політичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Європейського університету, шеф директор Центру етнодержавознавчих студій “Парадигма нова”. В 1982 р. закінчила історичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, аспірантуру (1986 р.), докторантуру (1998 р.). Працювала в Київському автомобільно-дорожньому інституті (нині – Український транспортний

університет) та Українсько-фінському інституті менеджменту та бізнесу (нині – Європейський університет). Провідний вчений у галузі етнодержавознавства – нового напряму наукових досліджень, нещодавно започаткованого в Україні. Тема докторської дисертації “Етнополітична парадигма українського націогенезу”. Автор понад 100 друкованих праць (монографії, розділи в колективних монографіях, підручник, навчальні посібники, наукові та науково-методичні статті, видані в Україні та ряді інших країн). Серед найпопулярніших праць слід назвати монографію “Етно – та націогенез в Україні”,
а також навчальні посібники з основ етнодержавознавства та історії України. І. Оніщенко розробила типологізацію української етнополітичної, етнодержавницької думки, в основі якої – інтерпретація представниками різних шкіл понять “етнос” та “нація”. їй належить оригінальна схема синхронізації близьких, але не тотожних процесів етно – та націогенезу українців.

Важливу ділянку наукового доробку вченого становить аналіз геополітичних процесів в Європі, визначення місця та ролі в них України, а також сутності та форм євроінтеграційного виміру розвитку. О. входить до складу робочої групи Україна – НАТО, є експертом від України в Раді Європи з етнонаціональних відносин, членом редакційних рад фахових видань “Держава і право”, “Нова парадигма”, “Людина і політика” та інших, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Інституту світової економіки та міжнародних відносин HAH України.

С. Стеценко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оніщенко Ірина Григорівна - Довідник з політології


Оніщенко Ірина Григорівна