ОНТОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ОНТОЛОГІЯ (від грец. ontos – суще і logos – слово, вчення) – розділ філософії, що вивчає фундаментальні принципи буття.
ОНТОЛОГІЯ