Операції лізингові (орендні)

Операції лізингові (орендні) – операції між лізинговою компанією (лізингодавцем), споживачем (лізингоотримувачем) і постачальником устаткування з приводу надання основних фондів у користування і плати за нього.
Операції лізингові (орендні)