ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Розд 2. Поняття операційної системи

2.4. ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

1. Як виділити об’єкт файлової системи?

2. Як виділити прямокутну область екрана?

3. Як вибрати кілька файлів із зображеннями під час створення фотоальбому?

ВИДІЛЕННЯ ГРУПИ ОБ’ЄКТІВ

Операції копіювання, переміщення, перегляду значень властивостей, видалення та відновлення можна виконувати не тільки над окремим об’єктом, а й над групою об’єктів. Для цього групу об’єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу або

клавіатуру.

Виділення групи об’єктів на Робочому столі або у вікні Провідника з використанням миші виконується шляхом виділення прямокутної області екрана, у яку повинні потрапити ці об’єкти (рис. 2.19).

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.19. Виділення групи об’єктів шляхом виділення прямокутної області екрана

Для виділення групи об’єктів з довільним розміщення потрібно виконати такий алгоритм:

1. Вибрати один з тих об’єктів, які потрібно виділити (наприклад, файл ЦВІТЕ ТЕРЕН. mрЗ за рисунком 2.20).

2. Натиснути і не відпускати клавішу Ctrl.

3. Вибрати по черзі потрібні об’єкти

(наприклад, файли ДВА ДУБКИ. mрЗ та OCІНЬ. mp3).

4. Відпустити клавішу Ctrl.

Якщо об’єкти, які потрібно виділити, розміщені в списку поспіль, то слід виконати такий алгоритм:

1. Вибрати перший з потрібних об’єктів.

2. Натиснути і не відпускати клавішу Shift.

3. Вибрати останній з потрібних об’єктів.

4. Відпустити клавішу Shift.

Наприклад, для виділення групи файлів від ЯСЕНИ. mрЗ до ОСІНЬ. mрЗ (рис. 2.20) потрібно вибрати спочатку файл ЯСЕНИ. mрЗ, потім натиснути і тримати натисну тою клавішу Shift, вибрати файл ОСІНЬ. mрЗ та відпустити клавішу Shift.

Усі об’єкти в папці або на Робочому столі можна виділити, виконавши Правка => Виділити все або натиснувши сполучення клавіш Ctrl +А.

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.20. Список файлів

Операції копіювання, переміщення, видалення та відновлення над групами об’єктів файлової системи здійснюються за тими самими алгоритмами, що й операції над окремими об’єктами. Різниця тільки в тому, що перед виконанням цих операцій потрібно виділити групу об’єктів одним із запропонованих вище способів.

У випадку перейменування групи об’єктів користувач уводить тільки ім’я одного об’єкта (рис. 2.21). Усі об’єкти виділеної групи отримують однакові імена за виключенням номера в дужках перед розширенням імені файлу. Наприклад, графічні файли з фотографіями міста Києва мали різні імена, а після перейменування можуть мати імена Київ (1).jpg, Київ (2). jpg і т. д. (рис. 2.22).

Під час перегляду значень властивостей групи об’єктів у вікні Властивості надаються відомості про кількість вибраних файлів і папок, шлях до цих об’єктів, загальний розмір об’єктів та інше.

Для тих, хто хоче знати більше

Часто користувачу для виконання операцій над окремими об’єктами файлової системи потрібно змінювати вигляд і розміщення цих об’єктів у Робочому полі вікна Провідника. Для цього використовуються різні види подання об’єктів, які обираються відповідними командами меню Вигляд. Змінити вид подання можна також, використовуючи кнопку Подання  ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ Панелі Інструментів або команду Вигляд контекстного меню Робочого поля вікна папки. На рисунку 2.23 подано вміст папки Мої документи в кожному з можливих видів подання.

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.21. Перейменування групи файлів

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.22. Група файлів із новими іменами

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.23. Види подання значків об’єктів у вікні Провідника

Користувач може змінювати порядок розміщення (сортування) об’єктів, використовуючи команди упорядкування. Для відкриття списку команд упорядкування (рис. 2.24) потрібно виконати Вигляд => Упорядкувати значки, а потім у списку, що відкрився, вибрати потрібну команду.

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.24. Команди упорядкування значків

Для тих, хто працює a Windows 7

У Windows 7 кількість варіантів подання об’єктів у вікні Провідника збільшилася, а послідовність дій, які необхідно виконати для змінення подання, залишилася без змін. Наприклад, у контекстному меню Робочого поля (рис. 2.25) вікна Провідника слід вибрати команду Вигляд та вибрати команду, що відповідає потрібному варіанту подання.

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.25. Команди встановлення виду подання об’єктів у вікні Провідника у Windows 7

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером, дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть у своїй папці папку Фото.

2. Створіть у папці Фото папки Весняні фото та Зимові фото.

3. Відкрийте вікно Провідника та відобразіть у ньому список імен файлів і папок папки Пункт 2.4 з палки Розділ 2. Які об’єкти є в цій папці?

4. Відкрийте палку Весна та виділіть файли: веcнa01.jpg, весна02, jpg, весна03.jpg, веснa04.jpg, використовуючи виділення прямокутної області екрана.

5. Скопіюйте виділені файли до створеної папки Весняні фото,

6. Відкрийте папку Весна та виділіть об’єкти: папку Весняні квіти, файли веснa06.jpg, вecнa12.jpg, вecнa23.jpg, веснa24.jpg, використовуючи вибір об’єктів за натиснутої клавіші Ctrl.

7. Перемістіть виділені об’єкти до створеної папки Весняні фото.

8. Відкрийте папку Зима за її шляхом Розділ 2\Пункт 2.4 та виділіть файли із зима06.jpg по зимa24.jpg, використовуючи для цього клавішу Shift.

9. Скопіюйте виділені файли до створеної папки Зимові фото.

10. Відкрийте папку Весняні фото, а в ній – папку Весняні квіти.

11. Виділіть усі об’єкти цієї папки, використовуючи сполучення клавіш Ctrl + А. Скільки файлів є в цій папці?

12. Перейменуйте всі файли, включивши до нового імені спільну частину – текст весняні квіти. Які імена мають тепер файли?

13. Відкрийте папку Зимові фото. Виділіть у ній останні п’ять файлів. Яким способом це краще зробити?

14. Видаліть виділені файли.

15. Відкрийте спеціальну папку Кошик. Перегляньте її вміст.

16. Знайдіть серед об’єктів Кошика видалені раніше під час виконання завдання 14 файли з папки Зимові фото.

17. Виділіть одним із способів файли зимa22.jpg і зимa24.jpg. Яким способом це краще зробити?

18. Відновіть ці файли.

19. Відкрийте папку Зимові фото та перевірте, чи відновлено в ній файли зимa22.jpg і зимa24.jpg.

20. Закрийте всі вікна.

Найважливіше в цьому пункті

Перед виконанням операцій над групою об’єктів файлової системи їх потрібно виділити.

Виділення групи суміжних об’єктів проводиться або з використанням миші, виділяючи прямокутну область екрана, або – початковий та кінцевий об’єкти за натиснутої клавіші Shift.

Для виділення групи несуміжних об’єктів використовується вибір потрібних об’єктів за натиснутої клавіші Ctrl.

Усі об’єкти можна виділити, виконавши Правка => Виділити все або натиснувши сполучення клавіш Ctrl + А.

Дайте відповіді на запитання

1°. Чим відрізняються операції над окремими об’єктами файлової системи від операцій над групою об’єктів?

2*. Який алгоритм виділення групи об’єктів, що розміщені в прямокутній області?

З*. Який алгоритм виділення групи несуміжних об’єктів?

4*. Як виділити об’єкти, що розміщені в списку поспіль?

ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

5°. Як виділити всі об’єкти папки?

6*. Чим відрізняється операція перейменування групи об’єктів від операції перейменування одного об’єкта?

7°. Як відновити з Кошика видалену групу об’єктів?

8*. Які відомості про групу об’єктів можна отримати, виконавши команду Властивості з контекстного меню?

9*. Як змінити вид подання об’єктів у Робочому полі вікна Провідника?

Виконайте завдання

1°. Запишіть алгоритм виділення файлів за рисунком 2.22:

А) Київ (l).jpg, Київ (2).jpg, Київ (3).jpg, Київ (4).jpg;

Б) Київ (2).jpg, Київ (4).jpg, Київ (6).jpg, Київ (8).jpg;

В) Київ (4).jpg, Київ (5).jpg, Київ (6).jpg, Київ (7).jpg;

Г) Київ (2).jpg, Київ (4).jpg, Київ (5).jpg, Київ (6).jpg;

Д) усіх файлів.

2°. Перейменуйте всі файли з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Осінь так, щоб в їх іменах був текст осінь.

3*. Створіть у власній папці папку Осінь. Запишіть словесний алгоритм копіювання до цієї папки групи з перших десяти файлів з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Осінь. Виконайте цей алгоритм.

4*. Запишіть словесний алгоритм:

А) видалення групи з перших трьох та останніх двох файлів з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Осінь;

Б) відновлення групи з останніх двох файлів у папку Розділ 2\ Пункт 2.4\Осінь. Виконайте ці алгоритми.

5*. Відкрийте вікно властивостей останніх десяти файлів з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Весна. Визначте:

А) загальний обсяг цих файлів; в) типи цих файлів.

Б) шлях до цих файлів;

6*. Опишіть алгоритми копіювання (переміщення) групи об’єктів з використанням перетягування.

7*. Дослідіть, які відомості містить вікно властивостей групи з трьох папок, наприклад Зима, Весна, Осінь з папки Розділ 2\Пункт 2.4.

8*. Дослідіть, які відомості буде містити вікно властивостей групи з двох (трьох) пристроїв збереження даних.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

“Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи”

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть програму Провідник.

2. Створіть у папці, яку вказав учитель, папку Documents. Далі створіть сукупність папок і файлів за зразком, поданим на рисунку 2.26.

 ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 2.26

3. Продемонструйте результати виконання попередніх завдань учителю.

4. Скопіюйте файл Каталог. txt у папку Розрахунки.

5. Перейменуйте файл Каталог. tхt з папки Розрахунки. Нове ім’я файлу – Список. txt.

6. Скопіюйте файл Teмa. txt у папку Тести.

7. Перемістіть файл Завдання. tхt у папку Графіка2.

8. Створіть у папці Тести ярлик файлу Cпиcoк. txt.

9. Скопіюйте створений ярлик у папку Малюнки та в папку Мої малюнки (Пуск => Мої малюнки).

10. Видаліть ярлик файлу Cписок. txt з папки Мої малюнки.

11. Виділіть файл Каталог. txt і ярлик файлу Cписок. txt, що містяться в папці Малюнки, і скопіюйте їх у папку Вправи.

12. Скопіюйте файли вecнa14.jpg, вecнa15.jpg і вecнa22.jpg з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Весна до папки Малюнки.

13. Видаліть папку Розрахунки.

14. Продемонструйте результати виконання попередніх завдань учителю.

15. Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які з тільки-но видалених об’єктів містяться в Кошику?

16. Відновіть видалені об’єкти.

17. Продемонструйте результати виконання завдань учителю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ - Інформатика


ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ