Операції процесу управління

Операції процесу управління – відображення у свідомості менеджерів найважливіших дій, пов’язаних з реалізацією певної мети та похідних від неї цілей. Основними етапами О. п. у. є такі: 1) перетворення рішення на різні форми команд (усна, письмова, наказ, наряд, завдання); 2) контроль за виконанням таких завдань; 3) комплексна оцінка результатів виконання; 4) коригування (оперативне планування та ін.); 5) стимулювання виконавців для виконання поставлених цілей і завдань.
Операції процесу управління - Економічний словник


Операції процесу управління