Оперативне планування

Оперативне планування (оперативное планирование) – поточне виробничо-фінансове й виконавче планування на короткий час, яке зорієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення коректив у намічені попередньо плани та графіки робіт.
Оперативне планування