Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

Методика проведення, зразки таблиць, подані у попередніх параграфах стосуються поточного аналізу, який базується переважно на даних бухгалтерської і статистичної звітності і охоплює річний, квартальний і місячний період часу.

Однак враховуючи, що сучасний світ живе в епоху постійних кардинальних і динамічних змін, результати поточного аналізу не дозволяють своєчасно

прийняти необхідні управлінські рішення, які обумовлені новими обставинами зовнішнього і внутрішнього середовища. Адаптація до таких змін вимагає прийняття оперативних і ефективних рішень, постійного корегування того, що робиться і як робиться.

З урахуванням зростаючої потреби управлінців в оперативній інформації для прийняття своєчасних рішень в сучасних умовах відповідно зростає важливість оперативного аналізу.

Власне наявність результатів оперативного аналізу дозволяє підвищити адаптивність підприємств до нових реальних умов, передусім зовнішнього середовища через такі функції

управління, як планування, координація (регулювання), організація. Так, результати оперативного аналізу забезпечують можливість корегування оперативних і поточних планів.

Перевага оперативного аналізу полягає в його дієвості, тобто в можливості управлінців своєчасно втручатися в господарські процеси для надання їм бажаної спрямованості.

При чіткому і різнобічному веденні оперативного обліку оперативний аналіз може охопити більшість показників, які характеризують діяльність підприємства: виробництво і реалізацію продукції; забезпеченість матеріальними і енергетичними ресурсами, комплектуючими і покупними виробами; якість продукції; розмір і динаміка виробничих запасів, готової продукції; виконання плану прибутку тощо.

В табл. 3.10 за даними підприємства з неперервним виробництвом наведений приклад проведення оперативного аналізу виконання плану виробництва продукції у вартісному вимірі. За такою ж схемою можна проводити оперативний аналіз виконання плану виробництва з основних видів продукції у натуральному вимірі, виконання плану реалізації, зобов’язань з продукції у вартісному і натуральному вимірах тощо.

Як свідчать дані табл. 3.10, протягом перших шести днів з початку звітного періоду план виробництва продукції не виконувався. Однак, завдячуючи відповідним заходам, планове завдання на декаду було виконане на 100,5%, що дало можливість додатково виготовити продукції на 3000 грн.

Таким чином, щоденні результати оперативного аналізу відіграють роль сигнальної системи, яка постійно сповіщає про стан досліджуваного об’єкта, що врешті-решт дозволяє органам управління своєчасно усунути негативні наслідки діяльності підприємства.

Таблиця 3.10

Виконання плану виробництва продукції

Дата

За добу

Наростаючим підсумком

За планом, тис. грн.

Факт., тис. грн.

Відхилення від плану, тис. грн. (гр. З – гр.2)

В % до плану (гр.3: гр.2) х 100

За планом, тис. грн.

Факт., тис.

Грн.

Відхилення від плану, тис. грн. (гр.7- гр.6)

В % до плану (гр.7: гр.6)х100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.05

60

57

-3

95,0

60

57

-3

95,0

2.05

60

58

-2

96,7

120

115

-5

95,8

3.05

60

59

-1

98,3

180

174

-6

96,7

4.05

60

61

+ 1

101,7

240

235

-5

97,9

5.05

60

62

+2

103,3

300

297

-3

99,0

6.05

60

60

100,0

360

357

-3

99,2

7.05

60

64

+4

106,7

420

421

+ 1

100,2

8.05

60

62

+2

103,3

480

483

+3

100,6

9.05

60

61

+ 1

101,7

540

544

+4

100,7

10.05

60

59

-1

98,3

600

603

+3

100,5

Разом

600

603

+3

100,5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції - Довідник з економіки


Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції