ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ – різновид опитування анкетного. При О. п. анкета розповсюджується серед потенційних респондентів за допомогою поштової служби у вигляді самостійного поштового відправлення за адресами осіб, які, як правило, спеціально відібрані, бо у своїй сукупності, на думку дослідників, репрезентують певну соціальну спільність.

Залежно від об’єкта та мети дослідження перелік адрес має дозволяти звертатись або до всіх членів генеральної сукупності (напр., при опитуванні всіх

експертів країни з деякої проблеми), або її частини у вигляді вибірк. сукупності, як це традиційно буває при масових опитуваннях населення. В кожному випадку виникає потреба забезпечення повернення заповнених анкет у кількості, достатній для вирішення завдань дослідження. Заходи забезпечення мають заг. та спеціальний характер.

На участь респондентів у О. п. справляють вплив: значення, якого вони надають дослідженню; впевненість, що його результати сприятимуть позитивному та ефективнішому вирішенню певних проблем їх життя; кількість контактів дослідників з ними, яка вимірюється кількістю розсилок

поштових відправлень з анкетою, а також попередніх повідомлень про О. п. та наступних нагадувань; заг. рівень громадської активності соціальної групи, до якої можна віднести кожного респондента; авансоване стимулювання потенційних респондентів шляхом вкладення сувенірів (календарів, марок, розкладів або схем транспортної мережі міста та ін.) разом з анкетою під час першої розсилки.

На практиці соціол. досліджень до О. п. звертаються за умови, якщо не потрібна оперативність опитування та обмежені досліди, ресурси. Окрім цього О. п. доцільно проводити як допоміжний метод нарівні з отриманням основного масиву даних за допомогою інтерв’ю чи анкетного опитування. Зокрема, О. п. потрібне для того, щоб отримати певну додаткову кількість анкет, які разом з анкетами, отриманими іншим базовим методом, забезпечують репрезентативність даних. Уявлення респондента про характер анонімності опитування впливає на достовірність його відповідей, про що свідчать спеціальні методичні експерименти, які показали, що на запитання про делікатні, інтимні, гостро політ, проблеми даються відповіді більш відверті при О. п., ніж при інтерв’ю чи анкетуванні.

Для контролю повернення анкет самі анкети чи конверти, що повертаються, можуть мати код адреси або для цього разом з анкетою посилають для повернення не тільки конверт, а ще й окрему сигнальну картку з кодом адреси, її повернення має означати відповідь на анкету певного респондента. Анкета і картка повертаються як два окремих поштових відправлення, код на картці дає змогу вести облік повернення. Таким чином значно зменшується трудомісткість обробки кореспонденції і вже повністю гарантується анонімність О. п.

Попередній контакт через канали масової комунікації або шляхом розсилки поштою інф. листів готує потенційних респондентів до отримання анкети на їх адресу та знайомить з метою дослідження та значенням їх відповідей. Розсилка анкет більше одного разу (якщо немає відповіді, котра контролюється вищеназваними засобами) має назву “хвильового” О. п. При потребі отримання великої (понад 1 тис.) кількості анкет, як показує вітчизняний досвід, навіть три “хвилі” О. п. виявляються вдвічі економічнішими, ніж інтерв’ювання чи анкетування. Крім того дві “хвилі” О. п. міського населення дають змогу отримати поверненими 65% ± 5% анкет від заг. кількості потенційних респондентів, а для окремих категорій частка повернених анкет сягає 90% за умови, що тема опитування стосується безпосередньо цієї категорії.

Заг. схема О. п. населення міста, в якому поштові відділення за 2 ± 1 доби доставляють листи адресатам, має такий вигляд. Інф. листи розсилають у понеділок, а в середу ти четвер уже розсилають анкети, щоб адресати їх отримали напередодні вихідних. У ці дні важливо через засоби масової інформації міста інформувати населення про мету та завдання О. п., значимість його результатів для подальшого життя міста. Через один – два тижні настає стадія поштових чи телефонних нагадувань. Останні вельми ефективні, але потрібно заздалегідь визначити номери домашніх телефонів потенційних адресатів. Самі ж адреси найпростіше обирати на підставі списків виборців, які останнім часом поновлюються досить часто (майже щороку). Частка повернених анкет до 10-го дня після першої розсилки сягає 45% ± 5%, а до 20-го дня зростає до ріння 70%+10%. У середньому О. п. триває близько одного місяця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ - Довідник з соціології


ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ