ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТУ. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

Цілі уроку:

– освітня: розглянути особливості рухів у тварин, ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям опорно-рухових систем;

– розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;

– виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп тварин.

Базові

поняття і терміни уроку: опорно-рухова система, скелет, зовнішній скелет, внутрішній скелет, м’язи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Які функції в організмі тварин виконує видільна система?

– Які органи входять до складу видільної системи?

– Які існують варіанти будови видільних систем?

– Чим відрізняється будова видільної системи

рака і голуба?

– Як будова видільної системи тварини пов’язана із її способом життя?

Поясніть на конкретному прикладі.

– Навіщо тваринам потрібна опора в організмі?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Функції опорно-рухової системи

Опорно-рухова система тварин забезпечує їм можливість рухатися. Крім того, вона виконує захисну функцію і бере участь у просторовому розміщенні внутрішніх органів тварин.

Загальні принципи будови опорно-рухової системи

Опорно-рухова система містить опорні і рухові елементи. Переважно рухові елементи у тварин представлені м’язами. Скорочуючись, м’язи змінюють положення у просторі тих елементів опорної системи, до яких вони прикріплені. Саме це і спричиняє рух тварини. Та без опорних систем скорочення м’язів не може спричиняти рух. Саме тому обов’язковою складовою будь-якої такої системи є наявність і м’язів і опорних елементів.

Крім того, м’язи можуть брати участь у роботі внутрішніх органів. Так, просування порції їжі травною системою забезпечують скорочення м’язів шлунку і кишечника.

Різноманіття опорно-рухових систем

Залежно від розташування і структури опорних елементів виділяють три основні типи скелету тварин.

Зовнішній скелет представлений твердим панциром (членистоногі), який вкриває все тіло тварини ззовні. Найчастіше основою цього панцира є речовина хітин. М’язи прикріплюються до цього скелету зсередини.

Внутрішній скелет представлений кістками (хребетні) і розташований всередині тіла тварини. В його основі лежить жива кісткова тканина, багата на сполуки Фосфору, що дозволяє йому рости без проблем.

Гідростатичний скелет представлений порожнинами, які заповнені рідиною під тиском (кільчаки). Ці порожнини і використовують як місце опори м’язи червів під час руху.

Ефективність такого скелету можна легко продемонструвати на прикладі пластикової пляшки з газованою водою. Поки так пляшка закрита і тиск у ній значний, вона дуже міцна. На неї можна спокійно спиратися і використовувати як точку опори. Якщо ж пляшку відкрити і воду вилити, то навіть незначне зусилля легко її сплющить.

 ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТУ. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО РУХОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 32. Тварина із зовнішнім скелетом

 ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТУ. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО РУХОВОЇ СИСТЕМИ

Рис. 33. Тварина із внутрішнім скелетом

Внутрішній скелет забезпечує гарний захист внутрішніх органів, але має низку недоліків. Для росту тваринам з таким типом скелету доводиться линяти. А в період линьки вони дуже вразливі. До того ж, розмір тіла таких тварин обмежують закони фізики. Всередині трубчастих кінцівок не можна розмістити м’язи з достатньо великою площею поперечного перерізу, щоб забезпечити рухи тіла з великою масою. Тому таргани розміром з коня залишаться лише на сторінках фантастичних романів. А от для дрібних тварин такий тип скелету найкращий.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які функції в організмі тварин виконує опорно-рухова система?

– Які органи входять до складу опорно-рухової системи?

– Які існують варіанти будови скелетів?

– Чим відрізняється будова опорно-рухової системи таргана і собаки?

– Як будова опорно-рухової системи тварини пов’язана із її способом життя?

Поясніть на конкретному прикладі.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.
ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТУ. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ