ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

6.2.6. ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ

Оптичні прилади, що збільшують кут зору на розглядуваний предмет:

– лупа, мікроскоп – на мікрооб’єкти;

– бінокль, телескоп – на віддалені предмети.

Лупа – збиральна лінза з певною фокусною відстанню f; предмет розташовують відразу за фокусом (d = f):

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Застосовують лупи, що дають збільшення від 2,5 до 25 разів.

Фотоапарати, проекційні апарати – це прилади для отримання дійсних зображень: фотоапарати – зменшеного, проекційні апарати – збільшеного.

Об’єктиви – системи із кількох лінз, які компенсують аберації, тому об’єктиви еквівалентні тонким лінзам.

Зображення у фотоапараті (рис. 52, а): предмет розташований далеко за фокусом об’єктива (d ” f), зображення – одразу за фокусом (d1 ≈ f), дійсне, обернене. У цій площині розміщують фотоплівку (фотопластинку).

Зображення в проекційному апараті (рис. 52, б): предмет П розміщений відразу за фокусом об’єктива (d ” f), зображення 3 – далеко за 2f, дійсне, збільшене, обернене. Між просвічуваним предметом і джерелом світла І розташований конденсор К, який збільшує світловий потік від джерела світла на предмет і перетворює пучок світла, який розходиться від джерела,

в паралельний пучок, що рівномірно освітлює предмет П. Зображення 3 на екрані утворюється за допомогою об’єктива.

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 52

Мікроскоп – прилад, який складається з двох основних оптичних систем: об’єктива (об.) і окуляра (ок.). Об’єктив створює збільшене зображення, а окуляр збільшує кут зору на це зображення (рис. 53, а).

Δ – відстань між фокусами об’єктива та окуляра:

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Збільшення мікроскопа дорівнює добутку збільшення окуляра на збільшення об’єктива. Сучасні оптичні мікроскопи дають збільшення до 1500-2000 разів.

Телескоп (зорова труба Кеплера) – прилад для збільшення кута зору на віддалені предмети ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА (рис. 53, б):

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Залежно від будови телескопи поділяють на телескопи-рефрактори і телескопи-рефлектори. У телескопі-рефракторі збільшення кута зору досягається за допомогою системи лінз, а головною частиною телескопа-рефлектора є параболічне дзеркало.

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 53

Бінокль призмовий – це зорова труба Кеплера, між об’єктивом і окуляром якої розташовані дві взаємно перпендикулярні призми повного відбивання, що збільшують оптичну базу об’єктива (fо6) і перевертають хід променів у двох взаємно перпендикулярних площинах. У трубці Кеплера спостерігається обернене зображення, а в біноклі – пряме.

Кутове збільшення (γ) – це відношення лінійних розмірів зображення на сітківці, отримуваного озброєним оком (h), до лінійних розмірів зображення цього самого предмета, що розташований на відстані найкращого зору при неозброєному оці (h0) (рис. 54):

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

У випадку дуже малих кутів ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

 ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 541 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Дзвинки приголосни
ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА