ОПТИМУМ БІОЦЕНОТИЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ОПТИМУМ БІОЦЕНОТИЧНИЙ – найліпші умови, за яких популяція певного виду може відігравати найбільшу ценотичну роль (напр., може бути домінантою), зберігаючи норм. життєздатність і досягаючи значної чисельності і продуктивності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ОПТИМУМ БІОЦЕНОТИЧНИЙ - Довідник з екології


ОПТИМУМ БІОЦЕНОТИЧНИЙ