Оптова ціна підприємства

Оптова ціна підприємства – ціна, за якою промислове підприємство реалізує продукцію іншим оптовим промисловим і торговим підприємствам своєї та інших галузей. О. ц. п. повинна забезпечити відшкодування витрат на виробництво продукції (охоплює планову середньогалузеву собівартість) і середню норму прибутку. О. ц. п. формується у процесі внутрігалузевої конкуренції за наявності відхилень індивідуальних вартостей (а отже, витрат виробництва) від середньогалузевих.
Оптова ціна підприємства