Оренда майна державних підприємств і організацій

Оренда майна державних підприємств і організацій – засноване на договорі строкове, платне володіння і користування майном державних підприємств і організацій з метою здійснення підприємницької діяльності. Орендар має право на викуп об’єкта оренди, якщо це передбачено договором оренди. Ініціатива укладення такого договору може належати членам трудового колективу підприємства, організації або їх структурним підрозділам, фізичним, юридичним особам. Організація орендарів, інші фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір

оренди майна державних підприємств, організацій, подають заяву та проект договору оренди відповідному орендодавцеві (Фонду державного майна України – щодо цілісних майнових комплексів, які є загальнодержавною власністю; органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів управляти майном, яке перебуває відповідно у власності Автономної Республіки Крим або у комунальній власності; державним підприємствам, організаціям – з дозволу названих вище орендодавців щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів; державним підприємствам,
організаціям – щодо окремого індивідуально визначеного майна). Члени трудового колективу, які бажають стати орендарями, утворюють організацію орендарів як юридичну особу та реєструють її. Договір оренди укладається з фізичними та юридичними особами за умови відсутності заяви організації орендарів протягом двадцяти днів від дня одержання повідомлення про намір орендувати цілісний майновий комплекс. Істотними умовами договору оренди є об’єкт оренди (склад і вартість майна), строк, на який укладається договір оренди, орендна плата, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого майна та умови повернення його, виконання зобов’язань. Орендар самостійно обирає організаційну форму підприємницької діяльності на основі орендованого майна. За договором оренди він може бути зобов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передане в оренду. Орендар має право відмовитися від передбаченого в договорі права на викуп. Договір оренди припиняється внаслідок закінчення строку, на який його було укладено, викупу об’єкта оренди, загибелі об’єкта оренди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Оренда майна державних підприємств і організацій - Довідник з правознавства


Оренда майна державних підприємств і організацій