Оренда землі

Оренда землі – форма господарювання в сільському господарстві, за якої власник землі надає її у тимчасове користування орендареві за певну плату, яка фіксується з договорі оренди. О. з. набула значного поширення в розвинених країнах світу. У Франції, наприклад, орендують більше половини земель, в Англії – до 40%, Бельгії – 68%. У США понад третина сільськогосподарських угідь є власністю держави, передається в оренду терміном на 1 – 2 роки і за виконання договору подовжується. Умови надання землі в оренду: орендар повинен мати відповідні

знання й досвід роботи на землі, добре здоров’я, певний вік (в Англії – до 40 років, у Франції він до припинення 25- річного строку оренди не повинен досягти пенсійного віку), відповідний капітал, отриманий від праці на фермі, та ін. Різновид оренди – сімейна оренда, за якої глава сім’ї передає свою ділянку землі в оренду за певну плату одному з її членів. У Німеччині та Англії на цей вид оренди припадає 15 – 20% всієї орендної землі. Особливістю орендних відносин у деяких розвинених країнах світу є об’єднання сімейних ферм у сільськогосподарські корпорації (див. Кооперація сільськогосподарська).
Орендна плата за землю в розвинених країнах світу висока, зокрема у США – до 10% її ринкової вартості, або в середньому 350- 400 дол. за 1 га; в Канаді на оплату оренди витрачається 40 – 45% вирощеного врожаю, у Франції – його третина. Загалом плата за О. з. у країнах Західної Європи становить 1 – 3% ціни землі (наприклад, у Німеччині і Франції така плата становила у 90-х XX ст. понад 200 ЕКЮ за 1 га). З огляду на це аграрна політика в розвинених країнах світу передбачає поступове перетворення фермерів – орендарів на власників землі через механізм викупу. Внаслідок реструктуризації колгоспів в Україні 2000 створено 2,9 тис. приватних підприємств з орендними відносинами, які володіють 17% реформованих сільськогосподарських угідь. Земельні та майнові паї селян у таких господарствах використовуються на засадах оренди. У 2004 у приватній власності перебувало 65% сільськогосподарських угідь, в т. ч. – 80% орних земель. Орендодавці мають право отримувати орендну плату в обсязі не менше 1,5% вартості орендованого паю. Мінімальна плата за оренду 1 га сільськогосподарських угідь – 73 грн. У 2000 до 80% орендарів зобов’язалися сплатити 1 % вартості орендованої землі, від 1,1 до 2% – понад 10%; понад 2% – 3,8% орендарів і менше 1% вартості – понад 5% орендарів. Проте ці зобов’язання ними ні у 2000, ні в наступні роки не були виконані повністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оренда землі - Економічний словник


Оренда землі