Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 61

Тема. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Мета:

– навчальна: поглибити знання про орфограми та орфографічні словники;

– розвивальна: розвивати орфографічну пильність, уміння працювати з довідковою літературою;

– виховна: виховувати культуру усного й писемного мовлення, почуття прекрасного.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикографія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки:

художня література.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Коментоване письмо

> Запишіть слова під диктовку, пояснюючи ті букви, що викликають сумніви під час записування.

Метелик, апельсин, ведмідь, лимон, медаль, коридор, цибуля, календар, комин, блищати, скрипіти, диригент, реферат, величальний, продешевити, щебетати.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

> Подивіться на таблицю. Ураховуючи тему уроку, доповніть речення.

Завдання

уроку

Я знатиму…

Я навчусь…

Я зможу…

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Самостійна робота з підручником

> Опрацюйте теоретичний матеріал, ознайомившись із текстом.

Під час виконання письмових робіт (написання творів, переказів, виконання перекладів) учні, на жаль, припускаються помилок. Залежно від того, чого стосуються ці помилки (змісту, написання слова, розстановки розділових знаків тощо) розрізняють різні види помилок. Щоб на них звернули увагу у виправленому тексті, на поля виносять певні позначки, що відповідають виду помилки. Щоб писати грамотно, необхідно розуміти суть помилки і знати способи її виправлення. У цьому вам допоможе таблиця “Основні види помилок на письмі”.

Знайомство з орфографічним словником

> З’ясуйте такі відомості про словник.

1. Хто є його укладачами.

2. Зверніть увагу на рік видання (словники до 1993 року не повною мірою відповідають сучасному правопису).

3. Скільки слів містить словник.

4. З яких частин він складається (передмова, список скорочень, український алфавіт, слова в алфавітному порядку).

5. Зміст передмови (склад словника, структура словника).

6. Яку інформацію надає словник.

Самостійна робота зі словником

> За допомогою словника напишіть правильно слова. Чи пояснюються орфограми в цих словах правилами? Крім правильного написання, яку інформацію про слова надає словник?

П..р..метр, мар..во, к..мпот, гард..роб, тра..вай, ц..мент, щ..глик, пр..з..дент, інж..нер, д..л..гація.

Редагування тексту

> Прочитайте виразно текст. Перепишіть його, виправляючи помилки. Поясніть ці орфограми. Зверніть увагу на розділові знаки. Поставте необхідні.

Картина навкруги була дуже орЕгінальна. Подовжасте озеро вганялося в степ і блЕщало між крутими берИгами, неначе вкрителИгким прозорим покрЕвалом з туману. Місцями кругом озера, а найближче коло пересипі, ніби тонули в зИленій воді високі, густі, як ліс, очерети, а за пересипюсЕніло Чорне море, піднімалося все вгору, злЕвалося далеко з туманом на небі, із золотим світом сонця. І море і озеро і синій його берег і широкий степ усе було залите гОрячиммарИвом і прикрите лИгким сивим туманом. Тільки зверху ясно сЕніло пишне, кругле, лиснюче небо (За І. Нечуєм-Левицьким).

Основні види помилок на письмі

Види помилок

Причина помилки

Як виправити помилку

Помилка в змісті (3)

1. Тема розкрита неповно (основна думка не відбита за всіма пунктами плану).

2. Наявність зайвої інформації.

3. Деякі питання висвітлені недостатньо.

4. Думки викладено непослідовно

Перепиши роботу.

Закресли (вилучи) зайве.

Доповни текст необхідною інформацією.

Перепиши відповідно до плану

Граматичні (Г)

1. Неправильне узгодження у відмінку.

2. Неправильно утворене слово.

3. Невживання паралелізму мовних конструкцій.

4. Неправильно побудоване речення.

5. Неправильно побудовано ряд однорідності

Постав слово у потрібному відмінку.

Заміни слово.

Заміни мовну конструкцію синонімічною.

Виправ речення.

Виправ речення

Лексичні (Л)

1. Вживання слова, лексичне значення якого не відповідає змісту.

2. Неправильне використання слів-синонімів.

3. Відсутність слова в лексиці.

4. Неправильна побудова словосполучень (нетрадиційне сполячування слів).

5. Пропущене слово

Заміни слово.

Заміни слово.

Вилучи слово.

Заміни слово

Допиши слово за змістом

Фактичні

Незнання правильних дат, назв та ін.

Виправ дату, слово тощо

Орфографічні (І)

Неправильно написане слово

Повтори правило або подивись у словник і запиши слово правильно

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені розділові знаки

Повтори правило й постав необхідні розділові знаки

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

> Які види помилок ви запам’ятали?

> Що таке орфограма?

> Як можна виправити орфографічну помилку?

> Що допомагає впевнитися в правильному написанні слів?

> Яку ще інформацію надає орфографічний словник?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

> За таблицею “Завдання уроку” проаналізуйте відповідність того, що було заплановано, і свій результат, оформивши відповідь за допомогою дієслів минулого часу.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: опишіть лісову галявину, через яку протікає невеликий струмок. В описі використайте запропоновані слова: На березі – на березі, мала – мала, замок – замок.

> Вивчіть скоромовку: Коса косить – бруса просить, Косар Герасим погострив – клин окосив.

Скоромовки

Їхав Прокіп з Прокопихою ще й з маленькими прокопенятами.

Коваль кулю кував, кував і перековував.

Ковпак на ковпаку, під ковпаком – ковпак.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення - Плани-конспекти уроків по українській мові


Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення