ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

УРОК 44. ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

Цілі уроку: на конкретних прикладах розглянути особливості будови й функції органів і систем органів багатоклітинних організмів; проаналізувати зв’язок особливостей будови й функцій, які вони виконують.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації “Будова рослини”, “Будова кореня”, “Будова пагона”, “Внутрішня будова риб”, “Внутрішня будова амфібій”, “Внутрішня будова птахів”, “Внутрішня будова” .

Базові

поняття й терміни: орган, система органів, вегетативні органи, генеративні органи, корінь, пагін, стебло, листок, брунька, квітка, покриви тіла, опорно-рухова система, травна система, дихальна система, транспортна система, видільна система, ендокринна система, нервова система, органи чуттів, репродуктивна система.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які типи тканин є у тварин?

2. Які особливості будови є характерними для сполучної тканини?

3. Які функції виконує епітеліальна тканина тварин?

4.

Чим відрізняються між собою тканини тварин і рослин?

5. Чим схожі між собою тканини тварин і рослин?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Органи рослин

У рослин виділяють вегетативні й генеративні органи. Вегетативні органи призначені для підтримання індивідуального життя рослин, а генеративні забезпечують їх розмноження.

У вищих рослин вегетативними органами є корінь і пагін; у нижчих – тіло (талом, або слань), не почленоване на органи, а представлене однією клітиною (одноклітинні водорості), нитками з одного ряду клітин (нитчасті водорості) або колоніями у формі пластинок, куль тощо; у деяких справжніх водоростей спостерігається диференціювання талому на органи, зовні подібні до стебла й листків вищих рослин.

Морфологія й анатомічна будова вегетативних органів пристосована до виконання властивих їм функцій. У разі зміни характеру функції змінюються відповідно й вегетативні органи (утворюються видозміни органів). Вегетативні органи використовуються також для вегетативного розмноження.

Корінь – вегетативний орган, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води й розчинених у ній мінеральних речовин і продуктів життєдіяльності грунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в грунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.

Пагін – вегетативний орган, до складу якого входять стебло, листки і бруньки. Він забезпечує утворення органічних речовин у процесі фотосинтезу й метаболічних процесах, обмін речовинами між різними частинами організму рослини та її оптимальне розташування у просторі.

Генеративні органи – органи рослин, призначені для розмноження та поширення рослин. Прикладом генеративного органа рослин є квітка. Квітка – це складна система, що забезпечує статеве розмноження у квіткових рослин. Функції квітки: утворення тичинок з пилковими зернами, плодолистків (маточок) з насіннєвими зачатками, запилення, складні процеси запліднення, формування насінини й плода.

Системи органів тварин

Для успішного виконання своїх функцій окремі органи тварин об’єднуються у функціональні системи органів. Краще за все їх розглянути на прикладі систем органів хребетних тварин.

Заповнення таблиці разом з учнями

Системи органів хребетних тварин

Система органів

Функції системи

Органи, які входять до складу системи

Покриви тіла

Покриви тіла відділяють організм тварини від зовнішнього середовища й захищають його від дії несприятливих факторів. Крім того, вони не дозволяють організму тварини віддавати необхідні йому речовини в зовнішнє середовище.

У багатьох тварин покриви тіла відіграють важливу роль у процесах газообміну

Шкіра

Опорно-рухова

Опорно-рухова система тварини забезпечує її переміщення в просторі. Вона також є каркасом тіла тварини й допомагає йому зберігати певну форму. Ще однією функцією опорно-рухової системи є захисна – вона захищає внутрішні органи від механічних пошкоджень

Скелет і м’язи

Травна

Травна система забезпечує організм поживними речовинами. У ній відбувається переробка органічних речовин, які надходять в організм із зовнішнього середовища

Зуби, язик, слинні залози, стравохід, шлунок, кишечник, печінка, підшлункова залоза

Транспортна

Транспортна система забезпечує швидке перенесення речовин з однієї частини тіла в іншу. Вона також відіграє важливу роль у регуляції багатьох процесів, бо є переносником гормонів, поживних речовин і продуктів обміну

Серце, артерії, вени, капіляри

Дихальна

Дихальна система забезпечує доставку в організм тварини кисню й видалення з нього вуглекислого газу

Легені, зябра, шкіра

Видільна

Видільна система забезпечує видалення з організму тварини продуктів обміну речовин

Нирки, легені, шкіра, сечовід, сечовий міхур

Ендокринна

Ендокринна система бере участь у регуляції роботи окремих органів і систем органів організму. Вона забезпечує тривалі реакції організму на зміни умов. Для передачі сигналів у ендокринній системі використовуються біологічно активні речовини – гормони

Гіпоталамус, гіпофіз, підшлункова залоза, статеві залози, щитовидна залоза, прищитовидні залози, епіфіз

Нервова

Нервова система розшифровує показання органів чуттів і узгоджує з ними дії всіх інших органів. Вона також бере участь у регуляції роботи окремих органів і систем органів організму. Нервова система забезпечує швидкі реакції організму на зміни умов

Головний мозок, спинний мозок, нерви

Органи чуттів

Органи чуттів тварин сприймають інформацію з навколишнього середовища й передають її в нервову систему

Органи дотику, нюху, смаку, слуху, зору, рівноваги

Репродуктивна

Репродуктивна система забезпечує розмноження тварин

Статеві органи

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які органи виділяють в організмі рослин?

2. Які функції виконує корінь?

3. Які особливості будови має пагін?

4. Які системи органів виділяють у тварин?

5. Які функції виконує травна система?

6. Які особливості будови має транспортна система хордових тварин?

7. Які системи органів відповідають за регуляцію процесів у організмі тварин?

V. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ - Плани-конспекти уроків по біології


ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ