Органи державно-правового регулювання

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Органи державно-правового регулювання – органи законодавчої, виконавчої і судової влади. Здійснюють загальноосвітній і регулюючий вплив на індивідуальних та інституційних учасників фінансового ринку. Мають законну владу, організаційну оформленість, право видавати загальнообов’язкові нормативні акти, у необхідних випадках вдаватися до організаційного примусу і санкцій, у тому числі адміністративні.
Органи державно-правового регулювання