ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ – БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ

ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ.

Орган (від грец. organon – знаряддя, інструмент) відрізня­ється властивою лише йому формою і будовою, пристосованою до виконання певної функції. Органи відіграють “роль знарядь виро­бництва в житті рослин і тварин”. Органи побудовані з тканин. Кожний орган містить всі види тканин. Одна з тканин є основною, “робочою”, що виконує головну функцію органу. Так в печінці, легенях, нирках, залозах – епітеліальна, в кістці –

сполучна (кісткова), в мозку – нервова тканина. Епітелій покриває шкіру, вистилає слизові, серозні оболонки і протоки залоз. Сполучна тканина виконує в кожному органі опорну, механічну, трофічну функції, утворює сполучнотканинний каркас органу, його стро­му. М’язова тканина бере участь в утворенні стін кровоносних, лімфатичних судин, травної системи, повітряноносних і сечовиві­дних шляхів. Нервова тканина представлена у вигляді нервів (і їх кінцевих розгалужень), іннервуючих орган, нервових вузлів, які лежать у стінках органів.

Органи анатомічно і функціонально об’єднуються в системи органів.

Система – це низка органів, що мають загальний план будови, єдність походження і виконують одну велику функцію (наприклад, травлення, дихання). В організмі людини виділяють наступні системи органів: травлення (травну), дихання (ди­хальну), сечовивідну, статеву, нервову, кровоносну, лімфатичну і імунну. Деякі органи об’єднуються за функціональним принци­пом в апарати: вони часто мають різну будову і походження, мо­жуть бути не зв’язані анатомічно, але їх об’єднує участь у вико­нанні загальної функції (наприклад, опорно-руховий, ендокрин­ний апарати), або ці органи різні за своїми функціональними за­дачами, але зв’язані онтогенетично (наприклад, сечостатевий апарат).

В організмі людини виділяють сому (від грец. soma – тіло), яка містить кістки, з’єднання кісток, шкіру, м’язи, які створю­ють вмістища, порожнини, і нутрощі (splanchna, viscera), розта­шовані усередині порожнин. До соми і нутрощів підходять і роз­галужуються в них судини і нерви.

Основні принципи будови тіла людини – це полярність (різ­на будова і функція полюсів), сегментарність (більш чітко зберег­лася у людини лише в тулубі), двостороння симетрія (схожість сторін, проте не абсолютна) і кореляція (співвідношення між окремими частинами).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ – БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології


ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ – БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я