Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

УРОК 5

Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

Мета уроку: охарактеризувати різні організаційні форми колективних та державних підприємств; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність і вміння учнів логічно викладати свої думки; навчити застосовувати набуті знання в конкретних життєвих ситуаціях; розвивати економічне мислення, пам’ять, увагу.

Основні поняття: кооператив, кредитна спілка, казенні

підприємства, комерційні підприємства.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть тестові завдання.

1. Підприємець обирає вид господарської діяльності:

А) на власний розсуд;

Б) той, у якому зацікавлена держава;

В) за рекомендацією уповноваженого органа державної влади.

2. Укажіть засоби впливу держави на підприємницьку діяльність.

3. Визначте сукупність повноважень власника.

 Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

4. Установіть відповідність.

А приватне підприємство

Б колективне підприємство

В

державне підприємство

Г одноосібне підприємство

Д партнерство

Е корпорація

1. Юридична особа, керівник якої є власником майна, самостійно здійснює управління, одержує весь прибуток і несе відповідальність

2. Підприємство, партнери в якому розподіляють ризик, а також прибутки і збитки.

3. Юридична особа, паї майна якої розподілені між кількома учасниками

4. Підприємство, майно якого закріплюється за ним на праві господарського ведення або праві оперативного управління

5. Договірне об’єднання юридичних осіб, у якому права управління передаються централізованому органу

Відповіді

1. А.

2. Державне замовлення, державне завдання; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація і стандартизація; застосування нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій і субсидій.

3. Володіння, користування і розпорядження майном.

4. А, Г – 1; Б – 3; В – 4; Д – 2; Е – 5.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні ми поглибимо свої знання про організаційні форми підприємства, ознайомимося з різними класифікаціями підприємств, продовжимо набувати навички роботи в групах, формулювати й обстоювати власну думку.

Кажуть, що “один у полі не воїн”. Те саме стосується й підприємництва: завжди виникають різноманітні обмеження у формі потреби в значному капіталі, надто високому ризику, обмеженості знань власника майна, низької прибутковості галузі.

Розв’язати ці проблеми допомагає створення підприємств на базі колективної форми власності. Створення підприємств державної власності має на меті як отримання прибутку, так і суто соціальні цілі: деякі з них є неприбутковими, однак дуже потрібними суспільству та країні.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо особливі ознаки, що характеризують підприємства державної та колективної форм власності.

Організаційні форми підприємств державної власності

Комерційне державне підприємство

Казенне державне підприємство

– Суб’єкт підприємницької діяльності діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім майном, що належить йому;

– майно закріплюється на праві господарського ведення;

– статутний капітал утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить;

– Створюються в галузях народного господарства, у яких законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; головним (понад 50%) споживачем продукції робіт, послуг є держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважним (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції; приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом;

– зобов’язане приймати та виконувати державні замовлення, ураховувати їх під час формування виробничої програми, визначення перспектив свого економічного й соціального розвитку та вибору контрагентів, а також складати й виконувати річний та поквартальний фінансовий план на кожен наступний рік

– майно закріплюється на праві оперативного управління

 Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

Кооператив – це добровільне об’єднання громадян з метою спільного розв’язання ними економічних, соціально-побутових та інших питань.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Запитання для дискусій

1. Поміркуємо разом, наскільки важливою є діяльність державних підприємств. Гальмують чи сприяють вони розвитку економіки?

2. У яких галузях економіки можуть створюватися казенні підприємства?

3. Назвіть переваги кооперативів.

>> Гра

Подальшу нашу роботу ми проведемо у формі гри. Ви отримали картки різного кольору (синій символізує приватне підприємство, червоний – колективне, жовтий – державне). Визначте, до якої форми власності належить підприємство.

1. Власник підприємства має найбільшу ступінь свободи дій. (Приватне)

2. Юрист склав угоду між трьома особами про спільне відкриття підприємства. (Колективне)

3. Власник підприємства сам отримує весь прибуток. (Приватне)

4. Невелике за розміром підприємство розподіляє між трьома його власниками відповідальність за прийняті управлінські рішення та збитки. (Приватне)

5. 30 % акцій підприємства належать колективу, 70 % – державі. (Державне)

6. Родина вирішила відкрити хлібний кіоск. (Приватне)

7. Підприємство надає фінансову допомогу своїм вкладникам. (Колективне)

8. Підприємство виробляє суспільно необхідну, але комерційно невигідну продукцію. (Державне)

9. Статутний фонд підприємства створений державним органом управління. (Державне)

10. Акції державного підприємства під час проведення тендеру були викуплені приватним інвестором. (Приватне)

>> Робота з висловлюванням

Організації існують лише з однієї причини – щоб допомагати людям зробити те, що кожному окремо було б не під силу.

(Р. Вотермен)

Яка з форм власності та організаційних форм підприємств найбільш відповідає такій характеристиці?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Використовуючи матеріал підручника, Господарський і Цивільний кодекси України, заповнити таблицю.

Мета і предмет діяльності

Власник майна

Керівник підприємства

Одержувач прибутку

Приклади сфер діяльності

Комерційне державне підприємство

Казенне державне підприємство

Виробничий кооператив

Збутовий кооператив

Споживчий кооператив

Кредитна спілка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності - Плани-конспекти уроків по хімії


Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності