Організаційний потенціал

Організаційний потенціал – сукупність наявних засобів і можливостей для нових прогресивних змін у межах даної організації, зокрема появи синергічного ефекту. Елементами О. п. є: 1) неефективно використовувані матеріальні, трудові, фінансові та ін. ресурси; 2) нові можливості вдосконалення її організаційної структури та виконуваних функцій. До таких можливостей належать: поява нових елементів, оптимізація зв’язків між наявними та новими елементами, оптимальний рівень автономності окремих частин та елементів, які не порушують цілісності системи, збагачення зв’язків (прямих і зворотних) між складовими частинами та елементами, запровадження організаційних нововведень, пов’язаних передусім із злиттям окремих підрозділів, ліквідацією недосконалих ланок структури, зміна або модифікація показників тощо.
Організаційний потенціал