Організаційний розвиток фірми

Організаційний розвиток фірми – незворотний процес позитивних якісних і сутнісних змін в організації, які стосуються головно структури, способів діяльності та взаємодії. Критеріями позитивності якісних змін є функціонування та розвиток організації, ефективність її діяльності в межах існуючої організаційної структури. Про сутнісний характер змін свідчить радикальна перебудова її структури. О. р. ф. визначають за такими ознаками: еволюція форм і типів економічної власності; розвиток технології, поглиблення спеціалізації; удосконалення

типів організаційної культури, еволюція стилю керівництва та ін. Зокрема, розрізняють лінійну, функціональну, програмно-цільову, дивізіональну та інші організаційні структури управління. Перехід від однієї структури до іншої може розглядатися як сутнісні зміни в процесі О. р. ф., а зміни в межах таких окремих форм – як якісні зрушення. Як свідчить практика, накопичення досвіду, необхідного для успішного використання нової форми організації, здійснюється здебільшого методом проб і помилок. І навіть якщо фірма свідомо приймає рішення про зміну своєї організації, остання стає ефективною лише з часом.
Невизначеність щодо нової моделі організації, особливо щодо інноваційних можливостей, може бути навіть більшою, ніж невизначеність щодо технологічних нововведень. Тому перш ніж упроваджувати нову техніку і технологію, слід удосконалити організаційну структуру. Вибір тієї чи іншої форми управління також залежить від історичних традицій, типу організаційної культури і цінностей країни тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Організаційний розвиток фірми - Економічний словник


Організаційний розвиток фірми