Організація децентралізована

Організація децентралізована – організація, в межах якої право ухвалювати рішення розподіляється між усіма управлінськими структурами.
Організація децентралізована - Економічний словник


Організація децентралізована