ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

УРОК 3. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

Мета: сформувати поняття “організм”, “орган”; виявити особливості будови рослин; розвивати уміння розпізнавати органи рослин та визначати їх функції; виховувати спостережливість, екологічне мислення.

Обладнання: живі кімнатні рослини, гербарії рослин, таблиця “Органи квіткової рослини”, зошити, підручники.

Основні поняття: організм, орган, корінь, пагін, стебло, лист, квітка, плід, насіння.

Тип уроку: вивчення

й первинного засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Запитання

Пригадайте, що таке система. Яким вимогам має відповідати угруповання, щоб його можна було назвати системою?

2. Гра “Так – ні”

Учитель зачитує твердження. Учні погоджуються або не погоджуються з почутим та пояснюють свою точку зору.

– штучні системи створені людиною;

– систему дуже важко зруйнувати;

– всі природні системи є відкритими;

– всі штучні системи є закритими;

– природні системи набагато простіші за штучні;

місто – це штучна система;

– організм – це жива система.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Невже організм – це система? Для того щоб остаточно погодитися з цим твердженням, давайте пригадаємо, що таке організм, і визначимо, чи відповідає він критеріям системи.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Організм та органи

Завдання 1. назвіть тіла живої та неживої природи. Які з них є організмами?

Організм – це будь-яке живе тіло (істота або рослина), якому притаманна певна сукупність ознак і властивостей: живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження, реагування на подразнення, пристосування до умов існування. До організмів належать бактерії, гриби, тварини, рослини. Вони складають органічний світ нашої планети. Організми мають клітинну будову. Одні з них – одноклітинні, інші – багатоклітинні (за кількістю видів таких більшість). Багатоклітинний організм складається з клітин, які виконують різні функції.

Завдання 2. Спираючись на конкретні приклади, доведіть існування зв’язків між живими організмами.

Одна група організмів, які називають організмами-виробниками, або автотрофами, здатна утворювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію Сонця чи енергію, що вивільняється в хімічних реакціях. Автотрофами є рослини.

Інші організми – тварини, люди, гриби і більшість бактерій – є гетеротрофами, тобто організмами-споживачами. Вони споживають готові органічні речовини.

Організми живих істот складаються з компонентів – органів.

Орган – це частина організму, що має особливу форму, будову, певне розташування в організмі та виконує певну функцію.

Завдання 3. наведіть приклади органів та поясніть, яку функцію вони виконують.

2. Органи рослин. Практична робота 1 “Ознайомлення з будовою рослин”

Ознайомимося детальніше з органами рослин. Розглянемо органи квіткової рослини (до розгляду пропонуються кімнатні рослини, гербарії рослин, таблиця “Органи квіткової рослини”, малюнки підручника).

Корінь – осьовий орган; він закріпляє рослину у грунті (опорна функція), поглинає з грунту воду та мінеральні речовини (поглинаюча функція) та проводить їх у стебло, відкладає поживні речовини про запас (запасаюча функція).

Стебло – також осьовий орган. Воно несе листки, піднімаючи їх до світла, а також квітки й плоди, є для них опорою (опорна функція). По стеблу з кореня в листки рухаються вода та мінеральні речовини, а поживні речовини, які утворюються під час фотосинтезу, переходять з листків у корінь (провідна функція). У стеблі часто відкладаються про запас поживні речовини.

Корінь разом із стеблом утворюють пагін – наземний орган рослини.

Листок – бічний орган рослин. Листки виконують важливі функції: фотосинтез, дихання, випаровування води.

Квітка – особливий орган рослини, який виконує тільки єдину функцію – розмноження.

Всі органи, які забезпечують процеси життєдіяльності, ріст і розвиток організму, називають вегетативними. У рослин це корінь, листок, стебло. Органи, які забезпечують процес розмноження, називаються генеративними. Генеративними органами рослин є квітка, плід, насіння.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Продовження практичної роботи 1

Завдання 4. Зробіть схематичний малюнок квіткової рослини. Підпишіть її головні органи.

Завдання 5. Використовуючи текст параграфа, заповніть таблицю.

Назва органа

Особливості будови органа

Функції органа

Завдання 6. Використовуючи набуті знання, зробіть висновок про те, чи можна вважати організми живими системами.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Творче завдання “Моя улюблена тварина”. Роботу виконати у вигляді книжечки-саморобки, плаката з малюнками та фотографіями, оповідання.

3. Випереджальне: проростити та посадити насіння (квасолі, пшениці, гороху, соняшнику тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН” - Плани-конспекти уроків по натурології


ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”