ОРГАНІЗМ

Екологія – охорона природи

ОРГАНІЗМ – у широкому розумінні живий О. – будь-яка біол. система або цілісна біокосна система, що складається із взаємозалежних елементів, взаємозв’язки яких та особливості будови детерміновані їхнім функціонуванням як єдиного цілого. В такому розумінні поняття О. включає не лише особини (індивіди), а й колонії (організми колоніальні), популяції, біогеоценози тощо.

Більшість О. мають клітинну будову. Кожен О. взаємодіє з навколишнім середовищем, виступаючи як цілісна система.

Всі О. поділяють на еукаріотів та прокаріотів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОРГАНІЗМ - Довідник з екології


ОРГАНІЗМ