ОРГАНІЗМИ ЦИРКУМТРОПІЧНІ

Екологія – охорона природи

ОРГАНІЗМИ ЦИРКУМТРОПІЧНІ – види (частіше більші таксони) тварин і рослин, ареал яких оперізує тропічну зону земної кулі. Для наземних організмів ці ареали перервані величезними просторами океанів, для мор. – суходолом.

Серед наземних рослин є лише поодинокі приклади циркумтропічних видів (деякі ціперуси), але є багато більших таксономічних груп тварин і рослин (мавпи, крокодили, пальми), які мешкають у тропічній зоні всіх континентів, кожний з яких, однак, заселений своїми видами даної групи.
ОРГАНІЗМИ ЦИРКУМТРОПІЧНІ