Орієнтири встановлення зарплати і цін

Орієнтири встановлення зарплати і цін – необхідні елементи політики доходів в умовах соціальних ринкових відносин. Оскільки реальний дохід індивіда, тобто кількість товарів та послуг, які він може придбати на свою номінальну зарплату, залежить від величини номінального доходу і цін товарів і послуг, які вони одержують, то в країнах з розвиненою ринковою системою держава встановлює певні орієнтири, які б відповідали завданням зайнятості і стабільності рівня цін. Ці орієнтири становлять собою сукупність правил у визначенні зарплати і

цін, якими повинні керуватись профспілки і керівники підприємств у політиці доходів. Основний орієнтир встановлення зарплати полягає в тому, що ставки номінальної зарплати в усіх галузях повинні збільшуватись у відповідності із зростанням рівня продуктивності праці в економіці загалом. Тоді прирости ставок номінальної зарплати дорівнюватимуть темпам підвищення продуктивності праці, будуть за своїм характером не інфляційними. Завдяки цьому витрати виробників на робочу силу залишаються без змін і у виробників не буде стимулів до підвищення цін. Основний орієнтир встановлення цін полягає в необхідності
змінити їх таким чином, щоб вони могли компенсувати зміни питомих витрат на робочу силу. В тих галузях, де темп підвищення продуктивності праці відповідає середньо-національному, ціни повинні бути незмінними, оскільки частка витрат на робочу силу залишається також незмінною. В галузях, де продуктивність зростає повільніше, ніж в середньому по країні, ціни повинні збільшуватися настільки, щоб покрити зростаючі витрати на робочу силу. В галузях, де зростання продуктивності праці перевищує середньо-національні показники, ціни повинні знижуватися слідом за зниженням частки витрат на робочу силу. Ці підвищення і зниження цін компенсували б одне одного і залишали б загальний рівень цін незмінним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Орієнтири встановлення зарплати і цін - Економічний словник


Орієнтири встановлення зарплати і цін