ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН

Екологія – охорона природи

ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН – здатність організмів визначати своє статичне положення в просторі при пересуванні та міграції. Основу О. т. становлять складні біол. процеси, які здійснюються за допомогою органів чуття, біолокації (кити, кажани), смаку та нюху (комахи, хижаки), хеморецепції складу води (риби, ракоподібні), реакцій організму на отриману з довкілля та опрацьовану ЦНС інформацію. Деякі нижчі безхребетні (планарії), комахи (мухи, жуки) орієнтуються за магн. полем Землі. Велике значення в О. т. має біол. годинник.
ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН