ОСНОВНІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ – ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ОСНОВНІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ

Формування людини як біологічного виду проходило через чотири основні етапи еволюції в межах родини гомінід: попередник людини (протоантроп); найдавніша людина (архантроп); древня людина (палеоантроп); людина сучасного типу (неоантроп).

На сьогоднішній день ще немає палеонтологічних даних для відтворення всіх проміжних етапів у розвитку гомінід, що привели до людини сучасного типу. Безумовно, що в цілому еволюція гомінід

являла собою дерево з великою кількістю гілок, з яких лише одна досягла рівня людини.

Вся кайнозойська ера характеризується поступовим розвитком приматів. Нащадки перших форм приматів третинного періоду зараз об’єднуються в підряд нижчих приматів, або напівмавп. Близько 30 млн. років тому від напівмавп відокремилася гілка, що дала початок древнім людиноподібним. Це були невеликі тварини, які жили на деревах і харчувалися рослинами і комахами. Від них походять всі сучасні людиноподібні і вимерла згодом ціла група деревних мавп – дріопітеки.

Дріопітеки жили близько 25 млн. років тому на півдні

Азії та Європи, в Африці. Аналіз знахідок показує, що дріопітеки мали подібність як із людиноподібними мавпами, так і з людиною.

Рамапітеки були досить дрібними істотами, що пересувалися на чотирьох кінцівках. Зріст досягав 100-110 см, а маса дорослої особини не перевищувала 18-22 кг. Об’єм мозку складав 350-380 см. Рамапітеки були мешканцями відкритих просторів. Можливо, користувалися примітивними знаряддями (ціпками, каменями), але не обробляли їх.

Австралопітеки – порівняно великі організми (маса близько 20-65 кг, зріст 100-150 см), що жили на Землі від 8 000 000 до 750 000 років тому. Ходили на коротких ногах при випрямленому положенні тіла. Маса мозку досягала в деяких видів 550 г, що більше, ніж у сучасних людиноподібних. Австралопітеки жили на відкритих просторах, де займалися полюванням і збирали рослинну їжу. У своїй діяльності використовували велику гальку, а також довгі кістки великих копитних.

Архантропи – найдавніші люди. Вивчено досить велику кількість форм найдавніших людей. Найбільш відомі: пітекантроп (Ява), синантроп (Китай), гейдельберзька людина (Середня Європа), атлантроп (Алжир) та ін. Зовні вони були схожі на сучасних людей, хоча мали істотні відмінності: сильний розвиток надбрівного валика, відсутність справжнього підборідного виступу, низьке чоло і плоский ніс. Об’єм головного мозку досягав 1000 см’. Середній зріст дорослого архантропа був майже 160 см, але відомі форми, що значно перевищують ці розміри.

Архантропи у своїй діяльності широко використовували такі знаряддя, як рубила, скребла, наконечники. Вони з успіхом полювали на великих ссавців і птахів. Жили, в основному, в печерах, здатні були будувати примітивні укриття з великого каменю. На місці постійних стоянок, зазвичай, розводили вогонь.

Давні люди. Виділяють декілька груп древніх людей. Добре вивчені неандертальці. Для них характерні низьке скошене чоло, низька потилиця, суцільний надбрівний валик, велике обличчя з широко розставленими очима, недорозвинутий підборідний виступ, великі зуби. Зріст їх досягав 160 см, м’язева система була дуже сильно розвинена. Велика голова втягнута в плечі. Класичні неандертальці жили 50-60 тис. років тому.

На сьогоднішній день відомо, що від 700 до 300 тис. років тому жили ранні західноєвропейські неандертальці, які мали більш прогресивні порівняно з класичними неандертальцями морфологічні ознаки: менше виступало наперед обличчя, відносно високе зведення черепа, менш покате чоло й ін. Мабуть, від них походять прогресивні неандертальці, вік яких близько 50 тис. років.

Кам’яні знаряддя неандертальців були більш різноманітні і досконалі. Серед них зустрічалися наконечники, скребла та рубила. За допомогою таких знарядь древня людина забезпечувала себе всім необхідним. Неандертальці вміли не тільки підтримувати, але й добувати вогонь. Поселялися вони на узбережжях річок, жили під природними навісами або в печерах. У них формується мова. Є припущення, що вони зробили перші кроки в галузі мистецтва і символічних позначень.

Нові люди – кроманьйонці. Виникнення людей сучасного фізичного типу відбулося відносно недавно, близько 40 тис. років тому. Залишки цих людей виявлено в Європі, Азії, Африці, Австралії. За місцем першої знахідки викопних людей сучасного типу назвали кроманьйонцями. Це були високі, могутньої статури люди. За своєю фізичною будовою вони майже не відрізнялися від сучасних людей. Об’єм мозку 1600 см, як і в сучасної людини. Суцільний надбрівний валик відсутній. Є підборідний виступ, що свідчить про розвиток мови. Жили в печерах, володіли наскельним живописом, носили одяг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ – ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології


ОСНОВНІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ – ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ