Основні фонди

Основні фонди – техніко – економічна форма засобів праці, що функціонують у виробничому процесі протягом багатьох кругооборотів, частково, в міру зношування, переносять свою вартість на новостворений продукт, відтворюючись через кілька виробничих циклів, але не розкривають своєї соціально-економічної сутності (див. Основний капітал). На початок 1992 загальний обсяг О. ф. у сфері матеріального виробництва в Україні становив 331 млрд крб, в т. ч. у промисловості – 48%, сільському господарстві – 24; транспорті і зв’язку – 19, будівництві

– 4; торгівлі, громадському харчуванні та інших галузях сфери матеріального виробництва – 5%. У 1990 вартість О. ф. становила 474 млрд крб. Розрізняють первісну (балансову) вартість О. ф. (вартість О. ф. у період їх створення чи придбання, що обчислюється як сума витрат на спорудження або придбання О. ф., у т. ч. витрат на їх доставку та встановлення), відновну вартість (витрати на відновлення О. ф. на певний час) і залишкову вартість (відображає їх вартість за вирахуванням частини вартості, перенесеної на готовий
продукт). Ефективність використання О. ф. характеризується такими узагальнювальними показниками, як фондовіддача і фондомісткість, а також окремими частковими показниками. Якісну характеристику діючих О. ф. відображає показник їх зношення, а динаміку відтворювальних процесів О. ф. – коефіцієнт оновлення і вибуття. Наприкінці 90-х фізичне зношення О. ф. становило бл. 70%, моральне старіння О. ф. – 95%. І коефіцієнт їх оновлення має тенденцію до зниження, внаслідок чого відбувається інтенсивне нагромадження фізично застарілих виробничих О. ф. Обсяг О. ф. 2000 у фактичних цінах становив 845,7 млрд грн, в т. ч. у промисловості – 31,5%, у сільському господарстві – 13,6, транспорті – 11,5, зв’язку – 1,1, будівництві – 2,0, торгівлі та громадському харчуванні – 1,7%. У 2003 обсяг О. ф. становив 990 млрд грн, у тому числі в промисловості – 349 млрд, у сільському господарстві – 80, транспорті і зв’язку – 147, будівництві – 24 млрд грн. Загалом коефіцієнт оновлення О. ф. в Україні на початку XXI ст. становить 3%. У США до О. ф. відносять устаткування, будівлі (43 групи); землю і товарно-матеріальні запаси.
Основні фонди