Основні форми рельєфу Землі. Гори

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори

Як на картах зображено гори?

Гори. Гори – це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Відрізняються за походженням, висотою, віком, складом гірських порід. Горн мають складчастий, складчасто-бриловий і вулканічний характер утворення. Вони утворюють окремі вершини, гірські хребти, гірські долини – зниження між хребтами. Вузькі глибокі долини звуться ущелинами.

 Основні форми рельєфу Землі. Гори

Мал. 68. Карпати

Відмінність гір за

висотою і віком.

За висотою гори поділяються на низькі – з абсолютною висотою в середньому до 1000 м (Кримські, Уральські), середні – від 1000 м до 2000 м (Карпати) (мал 68) і високі – понад 2000 м (Кавказ, Кордильєри ).

Гори є молоді та старі. Молоді гори – це такі, де ще тривають горотворчі процеси. їх вік. як правило, не перевищує 60 млн років (Альпи, Апеннінські). Нерідко в таких горах триває вулканічна діяльність. діють гейзери, грязьові вулкани.

Старшій вважаються гори, де процеси горотворення вже закінчились і які значно зруйновані внаслідок вивітрювання. Вік таких гір може становити майже 600 млн.

років (Уральські). Під впливом вертикальних рухів літосферних плит навіть старі горн можуть “омолоджуватися” – повільно підійматися.

Зміна гір у часі. Під впливом вивітрювання горн руйнуються й за мільйони років можуть перетворюватися на плоскогір’я чи плато – підвищені ділянки рельєфу з плоскими вершинами.

Гори, що складаються з м’яких гірських порід, швидко руйнуються. Наприклад. Карпати та Кримські гори молоді, але значно зруйновані вивітрюванням, бо складаються переважно з осадових порід – глинястих сланців, пісковиків і вапняків. Альпи та Кавказькі горн, що виникли одночасно з Карпатами й Кримськими горами, складені з гранітів і через те високі й менш зруйновані.

Значення гір. Круті схили гір малопридатні для землеробства. Гірські луки є прекрасними пасовищами для худоби, особливо овець.

У горах є запаси різноманітних руд: залізної, мідної, свинцево-цинкової тощо. Поблизу розробок корисних копалин виникають міста та селища. Вони розміщуються в гірських долинах.

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів

Знайдіть в атласі географічні об’єкти, названі вчителем, і позначте їх на контурній карті. Окремі гори, вулкани та рівнини необхідно підписувати зліва направо, а гірські хребти – уздовж їх простягання.

Повторимо головне

– Гори – це великі, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. За походженням бувають: складчасті, складчасто-брилові, вулканічні.

У горах є вершини, хребти, гірські долини, ущелини.

– За висотою гори поділяють на низькі, середні її високі.

– За віком розрізняють молоді та старі гори.

Ключові терміни і поняття

– Гори: складчасті, вулканічні, складчасто-брилові; гірські хребти, гірські ущелини.

Запитання та завдання

1. Що таке гори?

2. Назвіть гори за характером утворення.

3. Назвіть елементи будови гір.

4. Які бувають гори за висотою?

5. Які бувають гори за віком?

Наведіть приклади гір і гірських хребтів, використовуючи фізичну карту. Позначте їх на контурній карті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Основні форми рельєфу Землі. Гори - Географія


Основні форми рельєфу Землі. Гори