Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

1. Атоми в молекулах органічних речовин сполучаються один з одним у певній послідовності згідно з їхніми валентностями. Послідовність зв’язків у молекулі визначає хімічну будову (структуру) речовини.

При сполученні атомів Карбону між собою витрачається один, два чи три зв’язки (із чотирьох можливих)

і можуть утворюватись відкриті

 Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

Або замкнені ланцюги атомів:

 Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

2. Властивості речовин залежать не лише від складу, але й від будови їхніх молекул. Речовини, що мають однаковий склад і відносну молекулярну масу, але різну хімічну будову (і відповідно різні хімічні та фізичні властивості), є ізомерами.

3. Знаючи властивості органічних речовин, можна визначити їхню хімічну будову.

4. Реакційна здатність атомів, що входять до складу органічної речовини, може змінюватися залежно від того, з якими іншими атомами вони сполучені в даній молекулі. Ця зміна хімічної активності зумовлюється взаємним впливом атомів.
Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)