Основні положення хромосомної теорії спадковості

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Основні положення хромосомної теорії спадковості.

1. Основні положення хромосомної теорії спадковості сформульовані Т. Морганом. В основі хромосомної теорії лежить поведінка хромосом під час мейозу, від якого залежить якість сформованих гамет.

2. Одиницею спадкової інформації є ген, локалізований у хромосомі.

3. Гени у хромосомах розташовуються лінійно, утворюючи групу зчеплення. Гени, розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом, зчеплено.

4. Зчеплення генів може порушуватися у процесі мейозу в результаті кросинговеру.

5.У процесі мейозу гомологічні хромосоми, а отже, і алельні гени, потрапляють у різні гамети. Гамети завжди гаплоїдні.

6. Негомологічні хромосоми, а отже, і неалельні гени розходяться довільно, незалежно один від одного й утворюють різні комбінації в гаметах, число яких визначається за формулою 2n, де ті – кількість пар гомологічних хромосом.

У результаті кросинговеру кількість комбінацій генів у гаметах збільшується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні положення хромосомної теорії спадковості - Довідник з біології


Основні положення хромосомної теорії спадковості