Основні принципи зовнішньої політики незалежної України

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 35. СУЧАСНА УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ

2. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України.

Незважаючи на те, що Україна була членом ООН і однією з держав-засновниць цієї авторитетної міжнародної організації, мала власне зовнішньополітичне відомство, її дії на міжнародній арені повністю визначалися Міністерством іноземних справ СРСР. Тому після здобуття незалежності перед нашою державою постала нагальна потреба розбудови власної зовнішньої політики, визначення власного місця

в системі міжнародних відносин.

Визначенню головних засад зовнішньої політики України сприяли активні відносини з найближчими сусідами, з країнами далекого зарубіжжя й міжнародними організаціями. Офіційні представники Української держави, працівники Міністерства закордонних справ розуміли, що головним завданням зовнішньої політики всіх держав світу є захист національних інтересів у всіх вимірах: політичному, військовому, економічному, соціальному, культурному, гуманітарному, науково-освітньому, екологічному. Не менш важливим стало чітке усвідомлення того, що немає таких питань у відносинах

між державами, яких би не можна було вирішити мирним шляхом.

Наслідком власних надбань і врахування світового досвіду стало прийняття Верховною Радою України 2 липня 1993 р. “Основних напрямів зовнішньої політики України

Згідно з цим документом, Україна послідовно й неухильно будує свою зовнішню політику на основі беззастережного дотримання принципів міжнародного права, Статуту ООН та інших міжнародно-правових актів. Зовнішньополітичне відомство та всі представники Української держави спрямовують свої зусилля на виконання таких завдань:

– утверджувати та розвивати Україну як незалежну демократичну державу;

– забезпечувати стабільність її міжнародного становища;

– берегти територіальну цілісність держави й недоторканність її кордонів;

– уключити національне господарство у світову економічну систему для його повноцінного розвитку та підвищення добробуту народу;

– захищати права та інтереси громадян України за кордоном;

– поширювати у світі образ України як надійного партнера.

Документ визначив і головні напрями зовнішньополітичної діяльності України. Насамперед це двосторонні міждержавні відносини, участь у Європейському регіональному співробітництві, співпраця в рамках СНД і передусім із Росією, участь у діяльності ООН та інших міжнародних організацій, спрямованій на підтримання миру в усьому світі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні принципи зовнішньої політики незалежної України - Історія


Основні принципи зовнішньої політики незалежної України