Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

Про розділові маки між частинами складного речення та особливості пунктуаційного аналізу речення

Пригадайте

– У яких випадках між частішими складного речення ставиться кома?

– У яких випадках потрібно поставити крапку з комою?

– У яких випадках між частинами складного речення ставляться двокрапка і тире?

102. Прочитайте складні речення Визначте

вид кожного з них Назвіть пунктограми За потреби скористайтеся таблицею. Основні пунктограми”, уміщеною в додатках

І. Де ходить сон стежками лісовими, дрімає в місті темний вітровій (М. Сингаївський). 2. Червоніють-блищать умиті рясним дощем яблука, синіють сливки, піднімають жадібно до сонця свої пишні голівки айстри (Н. Романович Ткаченко). 3. Сьогодні світ руками я обняв – і навзаєм зі мною світ обнявся! (Є. Гуцало). 4. Уже кружляє листя жовто-ржаво, щоб на асфальті мокрому спочить (М. Рильський). 5. Уже весна відсвяткувала свої вишневі весілля, уже до літнього причала пливе запліднена земля (М. Рильський).

6. Сумує хата: вже не йдуть до неї (Г. Дудка).

7. Гасли вікна, бо вже синій день дивився крізь намерзлі шибки до кожної хати (М. Коцюбинський).

103. Попрацюйте в парах. І Прочитайте виразно вірш Визначте його основний мотив. Заставте зміст твору з ілюстрацію

За вишкою, що на каплицю схожа.

Вечірнє сонце стомлено сідає.

Палає небо – наче думка Божа

 Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

Ю. Півень. Надвечір’я

Дротину позолочує іржаву

Туман прозорий – лісова полуда.

Душа моя вдивляється в заграву

І жде на чудо, котрого не буде.

Далека Конча не поверне весни,

Що відпливли з дніпровською

Водою.

Кохання храм у серці не воскресне.

А грішниця не зробиться святою.

Моїх чуттів розвіяна руїна

Нагадує в пісках померлу річку.

Та є ще Бог…

І є ще Україна…

Для них я збережу у грудях свічку.

(М. Руденко)

ІІ. Пригадайте пунктуаційні правила, якими зумовлюється вживання кожного розділового знака в тексті.

104.1. Пригадайте правила вживання розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення Зіставте ці правила з поданими реченнями. За потреби скористайтеся відповідною таблицею в додатках.

I. І ми хмільні не од вина – ми від кохання п’яні. 2. Пишу тобі до Києва листа, слова мені нашіптує калина. 3. Судьба у батька нещадима: війна та голод за плечима. 4. Дивно: в місті люду – два мільйони, а мені тебе не вистачає. 5. І така навкруги невимовна краса – не любити цю землю, їй-богу, не можна. 6. Одягне ліс весняні шати, найперші квіти одцвітуть (М. Луків).

II. Прочитайте речення вголос з правильною інтонацією.

105.1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте смислові відношення між частинами речень. Обгрунтуйте свою відповідь.

I. Знаю з попелу сходять квіти. Вірю з каменю б’є джерело (А. Малишко). 2. Не вчи плавати щуку щука знає всю науку (Нар. творчість).

3. Стоїш високо не будь гордим, стоїш низько не гнися (Нар. творчість).

4. Сьогодні я маю право назвати себе щасливим я пізнав творчу радість (Л. Дмитерко). 5. Часто буває один вину свою на іншого звертає (Нар. творчість). 6. Щастя – як пташка де захотіло, там і сіло (Нар. творчість). 7. Прийшов Спас держи рукавиці про запас (Нар. творчість).

8. Вийшовши на гору, я озирнувся далеко в низині мріло в мареві моє село… (Г. Тютюнник). 9. Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації без окремої мови нема самостійного народу (І. Огієнко). 10. Не станс мови не стане і національності вона розпорошиться поміж народом (І. Огієнко).

II. Прочитайте речення вголос з правильною інтонацією.

106. І Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення Назвіть мікротеми, обгрунтуйте поділ на абзаци.

 Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

Острів Сейбл

ОСТРІВ КОЧІВНИК

За 280 кілометрів на схід від порту Галіфакс у Канаді розташований невеличкий острівець Сейбл.

Моряки називають його “кладовищем Північної Атлантики”: біля його узбережжя розбилися сотні суден, знайшли смерть тисячі людей.

Сейбл – острів-кочівник. Океан розмиває його піщане західне узбережжя, і воно поступово щезле під водою. Одночасно під дією вітрів і морських хвиль нові шари піску нагромаджуються на східних берегах Сейбла. Таким чином, острів рухається із заходу на схід зі швидкістю 230 метрів на рік. За останні два століття острів “пройшов” понад 42 кілометри. Тому час від часу доводиться переносити західний маяк – один із двох маяків, що е на острові.

Змінюються також розміри Сейбла: зараз він на три з половиною кілометра довший, ніж наприкінці XIX століття. За останніми даними, довжина острова – 44 кілометри, ширина – 3.8 кілометра.

Вітри, шторми, нестійка погода в районі Сейбла, мінливі обриси берегів викликали в минулому катастрофи парусних суден. До сьогодні видніються з води й піску мачти й розбиті корпуси кораблів, які затонули біля берегів Сейбла. А нещодавно піщані дюни, що змістилися під дією вітру, оголили уламки американського тримачтового парусника, який пропав безвісти три чверті віку назад. До цього про долю судна нічого не знали. Достовірно відомо: біля острова зазнали катастроф понад п’ятсот кораблів (Із посібника).

II. Знайдіть у тексті 7 складних речень. Визнайте їхній вид Скільки частин мас кожне речення? Обгрунтуйте пунктограми.

III. Укажіть складнопідрядне речення з кількома підрядними Накресліть його схему.

107.1. Випишіть спочатку складносурядні, а потім – складнопідрядні речення Розставте пропущені розділові знаки, підкресліть граматичні основи. Обгрунтуйте пунктограми й орфограми.

1. Людина яка перестала вчитися не повинна дивуватися тому що вона блукає в пітьмі небезпечних часів (Генрі Форд). 2. Досі вечір пахне сон-травою а світанок – іменем твоїм (М. Гнатюк). 3. Скинеться зрідка у воді рибина або нічний птах залопоче в темряві крилами (Б. Антоненко – Давидович). 4. Необхідно усвідомити що людина в хижацькій погоні за матеріальними цінностями забула про існування таких кращих своїх якостей, як чесність, доброта, порядність, чуйність (В. Кандиба). 5. Горобці зірвалися при моєму наближенні з копиці сіна та ще й неподалік застрекотала сорока (Є. Гуцало). 6. Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову стало чути густе комарине гудіння (Г. Тютюнник).

7. Сонце висушило блискучі сльозинки які ще ранком котилися по пелюстках і по листячку (Н. Романович Ткаченко). 8. А я стою у білому плащі під чорним деревом на котрім птиці сниться весна (І. Жиленко).

II Складіть і запишіть по одному складнопідрядному. складносурядному реченню, які мали б не менше трьох частин.

III. Доберіть синоніми до виділених слів.

108. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

Варіант А. Складіть і запишіть гумористичну розповідь (6-8 речень), використавши два-три з наведених прислів’їв, приказок Використайте в структурі тексту складні речення різного виду.

Взимку літа не доженеш; зима невелика, та в неї рот великий; і собака зимою про літо думає; кидай віз. бери сани та поїдем до Оксани; такий мороз, аж зорі скачуть; літом і баба сердита на піч; то сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха; хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту.

Варіант Б. Складіть! запишіть невеликий текст-розповідь (6-8 речень), розкривши в ньому зміст одного з поданих крилатих висловів. Використайте в структурі тексту складні речення різного виду.

З краси не пити роси; де сила панує, там правда мовчить; дурість і пиха – сестри з однієї хати; задля друга правди не зрікайся; честь не товар. у крамниці її не купиш; тяжко щастя знайти, а легко його загубити.

109.1. Доберіть із довідки схему до кожного з поданих речень. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

I. Немає таких грошей якими можна б заплатити за людський розум і серце навіть тоді коли хтось думає що у світі все купується і все продається (І. Чендей). 2. Сестрі дуже хотілося в цю хвилину поділитися і думками що їх передумала вона за ці дні і горем що лягло їй на серце важким каменем але вона стримувалась виявляти свої почуття перед людьми яких іще не знала добре (А. Шиям). 3. Неподалеку грайливо дзюрчав гірський потік, з гір де смереки і ялини зводили свої шпилясті верхівки до синяви чистого безхмарного неба повіяв свіжий лагідний вітерець але червневе опівденне сонце досить-таки припікало і учні охоче розташувались у затінку коло каменя (Б. Антоненко-Давидович).

4. Мені здається друже що голови навіть наймудріших людей тупіють коли вони зберуться разом і що там де найбільше мудреців найменше мудрості (Ш. Монтеск’є).

II. Підкресліть сполучники та сполучні слова, за допомогою яких з’єднані частини речень. Які з цих сполучників сурядні, а які – підрядні?

Довідка. 1. [ .( ). ].().[].( ).

2. [].().( ).і ( .( ). ).

3.[],[ .( ). ].[].[ ].

4. [],(),(),() і ( ).

110. Два чотири – всі разом. Поясніть причини наявності чи відсутності коми перед виділеним сполучником і в поданих реченнях.

1. Ні, світе мій, вовік не розлюбить святі поля твої, і небеса, і води

2. Одноманітний гул прибою, вино, і музика, й пісні 3. Я занедбав і дім, і службу. 4. А за вікном лютує шторм, і сльози сліплять очі. 5, Знову

Яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив. 6. Коли ти йдеш крізь сад і тінь тремтить на сукні, я квітувати рад, мов сад. сповитий в сутінь.

111.1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки Обгрунтуйте пунктограми. Підкресліть граматичні основи. Визначте смислові зв’язки

Між частинами речень та як з’єднані ці частини.

I. Повелося так з давніх століть як пора вже за щастям іти на воротях матуся стоїть, проводжає дітей у світи (П. Карась). 2. Коли людина знає свої справжні достоїнства і вади їй легше домогтися успіху в будь-якій роботі (Н. Скоромовська). 3. Смичок торкнувся скрипки і поволі озвавсь оркестр злетіли дивні звуки струнка берізка заспівала соло здіймаючи до неба свої руки (Г. Дудка). 4. Земля без снігу літо без хліба (Нар. творчість). 5. Я з тих країв де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї де з дня народження мені співали солов’ї (М. Нагнибіда). 6. Над світом стояла така благословенна тиша що було чути як кущики жита ронили краплі роси (М. Стельмах). 7. Найпростішим с атом Гідрогену його ядро складається з одного протона навколо якого рухається один електрон (З посібника). 8. Щоб знайти координати точки перетину двох прямих треба розв’язати систему двох лінійних рівнянь які залають ці прямі на координатній площині (3 підручника).

II. Накресліть схему останнього речення, визначте його вид.

III. Доберіть і запишіть до виділених елю по три слільнокореневі Позначте корені.

112.1 Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки Підкресліть граматичні основи Визначте види речень, накресліть схеми із якими стилями мови співвідносні речення?

I. Явище в результаті якого тіла набувають властивості притягувати інші тіла здавна називають електризацією тіл а самі тіла називаються наелектризованими або ж такими що мають електричний заряд (3 під ручника). 2. Для того хто бачив безліч похмурих людей які відвертали свої обличчя ваша усмішка – ніби сонце що пробивається крізь хмари (Д. Карнегі). 3. Як не любити той край де вперше ти побачив солодкий дивний світ що ми звемо життям де вперше став ходити і квіткою неначе в його теплі зростав і усміхавсь квіткам (В. Бичко). 4. Дуби ростуть поволі неквапливо хто садить дуба той його можливо і не побачить вищим аніж сам (М. Рильський). 5. Коли в присутності юнака або навіть в думках про нього в тебе мила донечко прискорено заб’ється серце каїн тобі захочеться щоб хлопець дивився на тебе з подивом і захопленням вважаючи тебе єдиною у світі це значить що в тобі пробудилася жінка пробудилася Мати – творець нового життя (В. Сухомлинський).

II. Визначте частини мови в останньому реченні.

113. Складіть і запишіть речення за схемами Визначте вид речень

 Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

114. Відредагуйте речення. Поясніть суть допущених помилок. Відредаговані речення запишіть.

I. Хлопець був дуже схвильований, так як такого не сподівався. 2. За неправильні дії працівників банку просимо вибачення, які надалі повторюватися не будуть. 3. Головне, на чому наполягав доповідач, це на необхідності захисту земель. 4. В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на спеціальних конструкціях, що розташовуються просто неба, на фасадах будинків тощо. 5. Коні, витягнувші чорні шиї. і вершники, зігнувші над ними, показалися на мить на білому фоні. 6. У фольклорних творах народ славив козаків, піднявшихся на захист його свободи. 7. Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникли спогади далекого дитинства. 8. Оглядаючись назад, у пам’яті зринають незабутні зустрічі.

115.1. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть сполучники та сполучні слова. З’ясуйте, складні речення якого виду переважають у тексті. Чим це можна пояснити?

Кров бджоли безбарвна бо не містить еритроцитів. Складається вона з плазми і кров’яних тілець гемоцитів а також лейкоцитів тому називають її гемолімфою. Вона заповнює порожнини тіла обмиваючи всі його органи. Основним органом що надає крові руху с серце. Це трубка задня частина якої поділена на камери. Спереду серце відкрите. Камери серця мають клапани які спрямовані так що через них кров може лише входити в кожну камеру або переходити з однієї в іншу. Рухові крові допомагають так звані криловидні м’язи що є в черевці бджоли. У бджоли що сидить спокійно серце скорочується 60-70 разів на хвилину а в польоті вдвічі частіше (І. Бабич).

II. Зробіть усний пунктуаційний аналіз двох речень (на вибір). Скористайтеся поданою нижче схемою.

III. Розберіть виділені слова за будовою

Пунктуаційний аналіз речення

1. Визначити пунктограми.

2. З’ясувати типи розділових знаків:

А) за способом уживання (одиничні чи парні):

Б) за функціональним призначенням (роздільні чи видільні);

В) за відповідністю загальноприйнятим пунктуаційним нормам (нормативні чи авторські);

Г) за здатністю мати пунктуаційний варіант (безваріантні чи варіантні).

3. Обгрунтувати вживання розділових знаків пунктуаційними правилами.

116.1 Прочитайте виразно вірш відповідно до вжитих розділових знаків Визначте його основний мотив Зіставте зміст твору з ілюстрацією.

МАТЕРІ

За все, що маю, дякую тобі,

За все, що маю і що буду мати…

Ночами сняться зорі голубі

І вишні білі на причілку хати.

 Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

О. Новаківський. Мати

Немов пилину, світ мене крутив.

Ловив я мрію і мету високу.

Пробач мені, що тяжко завинив. –

Лишив тебе на старість одиноку.

Та й що я знав, коли із дому йшов.

Хіба я міг в ту пору зрозуміти.

Яка святиня – мамина любов.

Яка то мука – як лишають діти.

Аж отепер, як став я батьком сам

І час прийшов стрічать і проводжати.

Я знаю ціну тим святим сльозам.

Які тобі судилося спізнати.

(М. Луків)

II. Поміркуйте, які з розділових знаків у творі можна умовно назвати стилістично нейтральними, а які – стилістично забарвленими.

IІІ. Зробіть усно пунктуаційний аналіз одного складного речення (на вибір).

1. Між усіма частинами складного речення, як правило, ставлять розділовий знак, найчастіше – кому Щоб правильно поставити розділовий знак, потрібно добре усвідомити зміст речення.

2. Потрібно звернути увагу і на інтонацію. На місці тире чується вичікувальна пауза і далі тон підвищується. Перед двокрапкою, як правило, том також підвищується, але після неї слова промовляються звичайним тоном.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз - Українська мова


Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз