ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

Вступ

§3. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

– Ви дізнаєтеся, які науки вивчають жили.

– Із яких розділів складається біологія?

Біологія вивчає життя в усіх його проявах. В ній існує багато підпорядкованих наук, які можна об’єднати у три великі розділи: “Різноманітність”, “Структура”, “Функції”. Кожен з цих розділів шукає відповідь на одне з трьох основних запитань: 1. Наскільки різноманітних є світ живих організмів? 2. Із чого складаються та як побудовані організми? 3. Які процеси відбуваються в живій речовині та як

саме?

Більшість багатоклітинних організмів (до таких належить і людина) складаються з органів, органи – з тканин, тканини – з клітин, клітини – з молекул, а молекули – з атомів. Це називають рівнями організації живого. Атомарний та молекулярний рівні організації однакові як для живої, так і для неживої природи, і їх вивчають небіологічні науки – фізика і хімія. Сполучною ланкою між хімією та біологією є біохімія, а між фізикою та біологією – біофізика. Більш високі рівні організації, починаючи від клітинного, є цариною біології. Клітини вивчає цитологія, тканини та органи – гістологія

б анатомія, а організм у цілому – морфологія.

 ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

До наук, що вивчають різноманітність організмів, належать ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія та вірусологія. Найдавнішими є: ботаніка (наука про рослини) та зоологія (наука про тварин). У XIX ст. народились мікологія (наука про гриби) та мікробіологія (наука про бактерії). На початку XX ст. виникла наука про неклітинні форми життя – вірусологія.

 ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

 ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

Науки, що входять до розділу “Функції”, пов’язані з двома головними властивостями, за якими живе відрізняється від неживого. По-перше, живі організми ростуть, по-друге, – розмножуються. Процеси, що забезпечують ріст, вивчає фізіологія, а процеси, що забезпечують розмноження, – генетика, крім того, організми взаємодіють із навколишнім середовищем та організмами, що їх оточують. Внаслідок цього жива та нежива природа загалом і різноманітні організми між собою виявляються взаємопов’язаними та взаємозалежними. Такі взаємодії та зв’язки вивчає екологія.

Здобутки біології широко використовуються людиною у п практичній діяльності. Цим займаються прикладні науки:

– охорона природи, що займається збереженням, раціональним використанням і відновленням природних ресурсів Землі;

– сільськогосподарські науки, які розвивають та вдосконалюють сільськогосподарське виробництво;

– медицина, що вивчає хвороби людини, правила поведінки, які дозволяють їх уникнути, та способи боротьби з хворобами.

БІОЛОГІЯ

1. Біологія – це наука про життя, яка складається в багатьох підпорядкованих наук, об’єднаних у кілька розділів.

2. Основні розділи біології вивчають різноманітність, структуру та функції організмів.

3. Прикладні науки допомагають використати здобутки біологи у практичній діяльності людини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. За якими принципами біологія поділяється на окремі науки?

2. Які науки вивчають різноманітність організмів? Що вивчає кожна з них?

3. Які науки вивчають структуру живих організмів?

4. Що вивчають фізіологія, генетика, екологія?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ - Біологія


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ