Основні способи словотворення – Словотвір

Словотвір

Основні способи словотворення

Суфіксальний спосіб

Творення слів за допомогою суфіксів називається суфіксальним спо – :

 Основні способи словотворення  Словотвір

Суфіксальним способом творяться:

– іменники (синок син, росиночка роса, відерце відро, хлопчисько <- хлопець, глибочина глибокий, малювання малювати, жіноцтво жінки, доброта добрий).

Найпоширеніші суфікси, що вживаються для творення іменників: – ар-, – яр-, – ець-, – ик-, – ник-, – тель-, – ій-, – анин-, – ист – (-іст-), – к-, – изм (-ізм-),

– ер-, – ир – (-ір-), – тт-, – нн-, – анн-, – янн-, – енн-, – єнн-, – ств-, – ин – та ін. (лікар, столяр, льотчик, пічник, мислитель, носій, Харків’янин, таксист, лінгвіст, веснянка, режисер, командир, життя, знання, птаство, бажання, сяяння, освоєння, вчення)’,

– прикметники (рідненький рідний, лимонний лимон, учнівський учень, правдивий правда, одеський Одеса, ковалева коваль, материн мати, Ольжин Ольга).

Найпоширеніші суфікси прикметників: – н-, – ов-, – ев-, – ськ-, – зьк-, – цьк-, – к-, – ок-, – ек-, – ан-, – ичн-, – ічн-, – ив-, – лив-, – альн-, – ари-,

– аст-, – еньк – та ін. (дзвінкий, дощовий, овочевий, сільський, козацький, празький, мідний, рідкий, столичний, історичний, театральний, легендарний, пекучий, поганючий, хірургічний, ранесенький, астральний, тонюсінький, зелененький, горластий);

– дієслова (слабшати слабший, солити сіль, мовити мова, днювати день).

Найпоширеніші суфікси дієслів: – ува-, – ізува-, – овува-, – и-, – і-, – а-, – ка-, – ну-, – от – та ін. (перемальовувати, записувати, модернізувати, жаліти, сильнішати, різонути, охкати, полоти);

– прислівники (добре добрий, мужньо мужній, чудово чудовий).

Найпоширеніші суфікси прислівників: – о, – е (весело, хороше, рішуче, бадьоро).

Префіксальний спосіб

Творення слів за допомогою префіксів називається префіксальним

Способом словотворення:

 Основні способи словотворення  СловотвірЛикии <-великий.

За допомогою префіксів творяться:

– іменники (співавтори<- автори, несправедливість<- справедливість, ультразвук <-звук).

Найпоширеніші префікси іменників: пра-, су-, спів-, не-, анти-, гіпер-, супер-, пере-, під-, над – та ін. (недоля, суцвіття, співбесіда, антитіла, гіперінфляція, суперобкладинка, праліс, перелісок);

– прикметники (надзвуковий<- звуковий, нерівний<- рівний, мікропористий<- пористий).

Найпоширеніші префікси прикметників: пра-, су-, спів-, не-, без-, від-, до-, за-, на-, над-, перед-, під-, по-, понад-, при-, пре-, через-, серед-, а-, архі-, анти-, супер-, ультра – та ін. (прадавній, суміжний, надпотужний, асиметричний, прибережний, підводний, понадстроковий, черезплічний, супермодний, ультрамариновий);

– дієслова (увійти<-йти, вибрати<- брати, зшити<- шити, надрізати<-різати).

Найпоширеніші префікси дієслів: в-, у-, ви-, від-, до-, з-, с-, за-, на, над-, о-, пере-, під-, по-, при-, про-, роз – та ін. (вважати, увірватися, спекти, загартувати, наробити, перекинути, підмести, поділитися, прибудувати, провести, розбити);

– прислівники (післязавтра завтра, донині нині, завузько <- вузько, нешироко <г – широко).

Найпоширеніші префікси прислівників: пре-, за-, від-, до-, поза-,

Перед-, по – (пречудово, забагато, віднині, досхочу, позавчора, передучора, повік).

Переважна більшість префіксів є спільними словотворчими елементами для кількох частин мови.

Порівняйте:

 Основні способи словотворення  Словотвір

Префіксально-суфіксальний спосіб

Творення слів за допомогою префіксів і суфіксів, що приєднуються до твірної основи одночасно, називається префіксально-суфіксальним способом словотворення.

Префіксально-суфіксальним способом найчастіше творяться:

– іменники (одвірок, огризок, вибалок, співвітчизник, безсилля, запічок, міжгір’я, нарукавник, передмістя, підвіконня, узбережжя, прислівник);

– прикметники (обережний, сукупний, безбарвний, захмарний, міжрайонний, наддніпрянський, передзимовий, підгірний, позмінний);

– дієслова (узагальнити, збагатити, висловити, озвучити, подовжити, роздвоїти, знецінити, обезлюдніти, посмачніти, започаткувати, покрикувати);

– прислівники (по-чесному, по-приятельськи, по-їхньому).

Безсуфіксальний спосіб

Творення слів за допомогою відкидання суфіксів і закінчень називається безсуфіксальним способом словотворення. У слові залишається так звана усічена основа:

Підпис <- підписати, синь <- синій, захід <- заходити, відмова <- відмовити, випуск <-випустити.

Найчастіше безсуфіксальним способом творяться іменники від прикметників (блакить – блакитний) та від дієслів (клич – кликати, біг – бігти).

Іменники типу закид, перегляд, відхід, обнова утворилися саме безсуфіксальним способом, а не префіксальним, як може здатися на перший погляд, бо дієслівні основи, які послужили базою для їх творення, вже були з префіксами

 Основні способи словотворення  Словотвір

При творенні слів таким способом можливе чергування голосних та приголосних звуків (ноша носити, винахід винаходити).

Складання основ

Творення слів поєднанням основ або й цілих слів сполучними голосними чи без них називають основоскладанням,:

 Основні способи словотворення  Словотвір

Деякі слова творяться способом складання в поєднанні із суфіксальним способом:

Чорноморський Основні способи словотворення  Словотвір

Але: лісостеповий лісостеп (суфіксальний спосіб).

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Інколи важко розрізнити складне слово й прикладку. Складним можна вважати слово, яке виражає одне поняття, наприклад, у біологічних термінах: сон-трава, ромен-зілля; в усталених народних висловах: хліб-сіль, батько-мати; у технічних та економічних термінологічних сполуках: ракета-носій, льотчик-кос – монавт, купівля-продаж, імпорт-експорт.

Способом складання основ найчастіше творяться:

– іменники (краєвид, сталевар, лісосмуга, трикутник)’,

– прикметники (чорнобривий, всесвітній, жовтогарячий, яскраво – зелений);

– дієслова, прислівники, числівники (зрідка): зловтішатися, ліворуч, сімсот.

Різновидом складних слів є складноскорочені слова (абревіатури).

Абревіація буває часткова (сполучення скороченого і повного слів – міськрада, педуніверситет, стінгазета), поскладова (об’єднання в одному слові частин двох або кількох слів: міськвиконком, медсанбат, Укртелеком, військкор, Донбас, Кузбас), буквена (утворення слів з початкових букв складної назви – ООН (Організація Об’єднаних Націй), ТЮГ (Театр юного глядача), НБУ (Національний банк України), УТН (Українські телевізійні новини), звукова (складається з перших звуків кількох слів: дзот – деревно-земляна оборонна точка), комбінована (поєднання різних способів: міськвно – міський відділ народної освіти, КамАЗ – Камський автомобільний завод).

Перехід слів з однієї частини мови в іншу

Нові слова можуть утворюватися при поступовій заміні значення і синтаксичної ролі окремих слів, унаслідок чого змінюються й морфологічні ознаки, хоча зовнішня форма залишається незмінною. Причому обидва слова – нове й старе – часто залишаються активно функціонувати в мові.

Порівняйте:

Військовий корабель – сивочолий військовий.

Майбутнє відрядження – світле майбутнє.

Чергові міліціонери – чергові по школі.

У першому випадку виділені слова – прикметники, у другому вони виступають як іменники. У мові є невелика група слів, які з прикметників повністю перейшли в іменники, субстантивувалися: набережна, лісничий, уповноважений, накладна.

Слід розрізняти прислівники й однозвучні з ними іменники, прикметники, порядкові числівники з прийменниками, щоб не припуститися помилок у їх написанні: Розповідати вірш напам’ять/ не надійся на пам’ять, записуй.

Словотвірний аналіз слова

Твірна основа – веснян-.

 Основні способи словотворення  Словотвір

Словотвірні елементи – префікс по-, суфікс – ому.

Спосіб творення – префіксально-суфіксальний.

 Основні способи словотворення  Словотвір

Твірна основа – – йти.

Словотвірний елемент – префікс за-. Спосіб творення – префіксальний.

 Основні способи словотворення  Словотвір

Твірна основа біг – усічена.

Слово утворене відкиданням дієслівних суфіксів

 Основні способи словотворення  Словотвір

Спосіб творення – безсуфіксальний.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Складноскорочені слова (загальні назви) відмінюються, як звичайні іменники: (біля) медінституту, (за)райрадою; абревіатури відмінюються лише в окремих випадках: СНІДом, КрАЗу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні способи словотворення – Словотвір - Довідник з української мови


Основні способи словотворення – Словотвір