ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Іменник

§ 16. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

Про те, як творять іменники, про найуживаніші суфікси, а також про стилістичну роль словотвірних засобів іменників ПРИГАДАЙМО. 1. Які є способи творення слів? 2. Як пишемо складні іменники?

133

Розгляньте зразки творення іменників. Зробіть висновок, якими способами творяться іменники.

 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

134

I. Прочитайте текст. Визначте засоби зв’язку речень у ньому. Чи є поміж цих засобів спільнокореневі іменники?

ГОРОБЕНЯ

Я

йшов і збирав хмиз. Раптом помітив горобеня, яке випало з гніздечка. Я взяв пташеня і приклав до вуха. У холодному тільці ледь чутно стукотіло серце…

Повернувшись до намету, я дістав термос і через соломинку капнув у дзьоб горобчику трохи солодкого чаю. Пташенятко швидко опритомніло*. А коли я нагодував його гречаною кашею, воно й зовсім ожило (За А. Орлик).

*Опритомніти – рос. прийти в чувство, очнуться.

II. Укажіть іменники, яким суфікси надають емоційного забарвлення. Поясніть роль цих слів у тексті.

III. Виконайте словотвірний розбір виділених іменників.

 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

class=""/>

135

Утворіть від поданих спів і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю. Позначте суфікси. Скористайтеся суфіксами з довідки.

 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

Галичина, Харків, Крим, Полтава, Одеса, Луганськ, Україна, Болгарія, Грузія.

ДОВІДКА, – анин(-янин), – чанин, – ець, – ит, – ин.

136

Утворіть від поданих слів і запишіть назви осіб за родом діяльності. Позначте суфікси. Скористайтеся суфіксами з довідки.

Шахта, продавати, пасіка, теніс, хор.

ДОВІДКА, – ар, – ник, – ець, – ист.

137

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Утворіть усно по черзі від поданих слів іменники з одним із значень: зменшеності, пестливості, збільшеності, згрубілості. Скористайтеся поданими в довідці суфіксами.

ЗРАЗОК. Дуб – дубочок.

Баба, дід, риба, шабля, ніс, трава, мороз, голос, хлопець, стіл, камінь, вітер.

ДОВІДКА, – очок (-очк), – усь, – ус(я), – чик, – ець, – ун(я), – ик, – к(а), – иц(я), – ищ(е), – юк(а), – уг(а), – юг(а), – иськ(о).

II. Складіть і запишіть два речення з іменниками, яким суфікси надають емоційного забарвлення.

138

І. Утворіть усно від поданих слів іменники вказаним у дужках способом. 1. Вода, мороз (суфіксальним). 2. Щастя (префіксальним). 3. Береза (префіксально-суфіксальним). 4. Підписувати (безафіксним).

II. Два утворених слова (на вибір) розберіть письмово за будовою.

139

Хто зможе утворити від слова ліс три іменники? А хто ще більше? Проведіть такий конкурс зі словом дід.

140

Утворіть з кожної пари слів складний іменник і запишіть. Поясніть написання.

Вугілля, видобуток; відео, зв’язок; сніг, затримання; овочі, сховище; салон, магазин; ліс, степ; радіо, станція; міні, пекарня; екс, президент.

141

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли до поліклініки на медогляд. Тут на дверях прикріплено таблички з назвами різних спеціалістів. Що означають ці назви? Як вони утворилися? За потреби скористайтеся поданою нижче довідкою.

 ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

ДОВІДКА. Пед – грец. дитина; …іатрія – грец. лікування; …лог – грец. наука, служитель науки; стома – грец. рот; невро – грец. нерв; пато – грец. біль; офтальмо – грец. очний; дермато – грец. шкіра; кардіо – грец. серце.

142

І. Прочитайте прислів’я. Знайдіть прикметники, які перейшли в іменники. Поясніть лексичне значення цих слів, визначте їхню синтаксичну роль.

1. Ситий голодного не розуміє. 2. Учений іде, а неук слідом спотикається. 3. Лінивий двічі ходить, а скупий двічі платить.

II. Складіть і запишіть два речення зі словом військовий так, щоб у першому реченні воно було прикметником, а в другому – іменником.

143

І. Виконайте словотвірний розбір іменників.

Переддень, узбіччя, відрізання, безмежжя, вихід, сутінки, прадід.

ІІ. Вдумайтесь у значення непохідних тепер слів погріб, народ, неділя, макітра. Які значущі частини виділялися колись у коренях цих слів?

144

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть іменники, утворені способом складання.

1. Зимой холодные норд(осты) врывались в улицы и загоняли жителей в дома (Б. Балтер). 2. Когда закончилась подготовка второго корабля(спутника) к отправке на космодром, к нам снова приехали космонавты (С. Гаврилов). 3. Смотришь – через поле перекати(поле) прыгает, как мяч (А. Фет). 4. Машина выскакивает на плоско(горье), пробегает его, ползет на первый подъем, второй… (Г. Кублицкий).

ІІ. Порівняйте вимову й написання виділених слів в українській і російській мовах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ - Українська мова