ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Прислівник є синтаксичним дериватом іменників, дієслів та прикметників, тому що в процесі адвербіалізації їх лексичні значення лише змінюють відповідно синтаксичні позиції підмета, придієслівного залежного другорядного члена, присудка та присубстантивного залежного другорядного члена на позицію детермінантного другорядного та придієслівного некерованого другорядного члена, іншими словами, у межах того самого лексичного значення утворюється дериват з новою синтаксичною функцією. Залежно від частиномовної належності вихідних одиниць розрізняють відіменникову, віддієслівну та відприкметникову адвербіальну синтаксичну деривацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ - Довідник з української мови


ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ